Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee kunt u bematingsstijlen maken en wijzigen.

Oproepmethoden

DIMSTYLE Knop
ac.mouse Lint: tabblad Annotate > paneel Dimensions > Dimension Style
ac.mouse Menu: Format > Dimension Style
ac.mouse Werkbalk: Styles

De Dimension Style Manager wordt weergegeven.

Een bematingsstijl is een benoemde verzameling bematingsinstellingen die de weergave van bematingen bepalen. U maakt bematingsstijlen om de indeling van bematingen snel op te kunnen geven, en om te verzekeren dat bematingen aan standaarden voldoen.

Als u -dimstyleachter de opdrachtprompt typt, worden er opties weergegeven.
Onderwerpen in deze sectie

 • Dimension Style Manager
  Hiermee maakt u nieuwe stijlen, stelt u de actieve stijl in, wijzigt u stijlen, stelt u stijlvervangingen in en vergelijkt u stijlen.
 • Dialoogvenster Create New Dimension Style
  In dit dialoogvenster kunt u een naam toekennen aan de nieuwe bematingsstijl, de stijl instellen waarop de nieuwe stijl moet worden gebaseerd en de bematingstypen opgeven waarop u de nieuwe stijl wilt toepassen.
 • Dialoogvensters New, Modify en Override Dimension Style
  In deze dialoogvensters kunt u eigenschappen voor bematingsstijlen instellen.
 • Dialoogvenster Compare Dimension Styles
  In dit dialoogvenster kunt u de eigenschappen van twee bematingsstijlen met elkaar vergelijken of alle eigenschappen van één bematingsstijl bekijken.
 • -DIMSTYLE
SketchUp Pro - Stunt aanbieding