Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee worden de locaties van alle associatieve bematingen bijgewerkt.

De locaties van alle associatieve bematingen in de huidige tekening worden bijgewerkt.

Associatieve bematingen moeten in de volgende gevallen handmatig worden bijgewerkt met DIMREGEN:

  • Na pannen of zoomen met een wielmuis in een lay-out terwijl het werkvlak actief is, moeten associatieve bematingen die in het papierkader zijn gemaakt, worden bijgewerkt.
  • Na het openen van een tekening met referentietekeningen waaraan in de actieve tekening bematingen zijn toegewezen, moeten associatieve bematingen worden bijgewerkt als de geometrie van de gekoppelde referentietekeningen is gewijzigd.

Opmerking
Na het openen van een tekening die bewerkt is met een vorige versie, moet de koppeling tussen bematingen en objecten of punten misschien bijgewerkt worden. U kunt de opdracht DIMREASSOCIATE gebruiken om bewerkte bematingen opnieuw te koppelen aan objecten of punten waarvan ze de bematingen bepalen.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding