Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee wordt een lineaire bemating gemaakt.

Oproepmethoden

DIMLINEAR Knop


ac.mouse Lint: tabblad Annotate > paneel Dimensions > Linear
ac.mouse Menu: Dimension > Linear
ac.mouse Werkbalk: Dimension

Hiermee wordt een lineaire bemating met een horizontale, verticale of geroteerde bematingslijn gemaakt.Lijst met prompts

De volgende prompts worden weergegeven.

Specify first extension line origin or : geef een punt op of druk op Enter om het object te selecteren waarvoor u een bemating wilt maken

Nadat u de punten van oorsprong of de objecten die u wilt bematen, hebt opgegeven, wordt de volgende prompt weergegeven:

Specify dimension line location or [ Mtext/ Text/ Angle/ Horizontal/ Vertical/ Rotated]: geef een punt op of voer een optie in

First Extension Line Origin
Nadat u het punt van oorsprong voor de eerste extensielijn hebt opgegeven, wordt u gevraagd naar het punt van oorsprong voor de tweede extensielijn.Dimension Line Location
Het door u opgegeven punt wordt gebruikt om de positie van de maatlijn en de richting van de extensielijnen te bepalen. Nadat u de locatie gespecificeerd hebt, wordt de bemating getekend.Mtekst
Hiermee geeft u de In-Place Text Editor weer, waarin u de bematingstekst kunt bewerken. Gebruik stuurcodes en Unicode-tekenreeksen als u speciale tekens of symbolen wilt invoeren. Zie Stuurcodes en speciale tekens.

Als het gebruik van alternatieve eenheden niet is ingeschakeld in de bematingsstijl, kunt u deze weergeven door rechte haken ([ ]) te typen. Zie Bestaande objecten wijzigen in de Gebruikershandleiding voor meer informatie over het opmaken van bematingstekst.

De actieve bematingsstijl bepaalt de weergave van de gegenereerde bematingen.

Tekst
Hiermee past u de bematingstekst in de opdrachtprompt aan. De gegenereerde bemating wordt weergegeven tussen punthaken.

Gebruik, als u de gegenereerde bemating wilt opnemen, punthaken () om de gegenereerde bemating weer te geven. Als het gebruik van alternatieve eenheden niet is ingeschakeld in de bematingsstijl, kunt u deze weergeven door rechte haken ([ ]) te typen.

De eigenschappen van bematingstekst kunt u instellen in het tabblad Text van de dialoogvensters New, Modify en Override Dimension Style.

Angle
Hiermee wijzigt u de hoek waaronder de bematingstekst wordt weergegeven.Horizontal
Hiermee maakt u horizontale lineaire bematingen.Dimension Line Location
Het door u opgegeven punt wordt gebruikt voor de positie van de maatlijn.

  • Mtekst
  • Tekst
  • Angle

Verticaal
Hiermee maakt u verticale lineaire bematingen.Dimension Line Location

Dimension Line Location

  • Mtekst
  • Tekst
  • Angle

Rotated
Hiermee maakt u geroteerde lineaire bematingen.Object Selection
Op deze manier bepaalt u automatisch de oorsprong van de eerste en tweede extensielijn nadat u een object hebt geselecteerd.

Bij polylijnen en andere objecten die kunnen worden gesplitst, worden alleen de maten aangegeven van afzonderlijke lijn- en boogsegmenten. U kunt geen objecten selecteren in een niet-­uniform geschaalde blokreferentie.

Als u een lijn of boog selecteert, worden de eindpunten gebruikt als de oorsprong van de extensielijnen. De extensielijnen worden verplaatst vanaf de eindpunten over een afstand die u kunt opgeven in Offset from Origin op het tabblad Lines and Arrows van de dialoogvensters New, Modify en Override Dimension Style. Zie DIMSTYLE. Deze waarde wordt opgeslagen in de systeemvariabele DIMEXO.Als u een cirkel selecteert, worden de eindpunten van de diameter gebruikt als de oorsprong van de extensielijn. Wanneer het punt waarmee de cirkel is geselecteerd, dicht bij het noord- of zuidkwadrant ligt, wordt een horizontale bemating gemaakt. Wanneer het punt waarmee de cirkel is geselecteerd, dicht bij het oost- of westkwadrant ligt, wordt een verticale bemating gemaakt.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding