Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee kunt u een zigzaglijn aan een lineaire of uitgelijnde bemating toevoegen of eruit verwijderen..

Oproepmethoden

DIMJOGLINE Knop
Lint: tabblad Home > paneel Annotatio > Dimension, Dimjogline
Menu: Dimension > Jogged Linear
Werkbalk: Dimension

Verschuivingslijnen in een bemating wijzen op een onderbreking in de bemate objecten. De bematingswaarde geeft de feitelijke afstand aan in plaats van de gemeten afstand in de tekening.Lijst met prompts

De volgende prompts worden weergegeven.

Select dimension to add jog or [ Remove]: selecteer een lineaire of uitgelijnde bemating

Add Jog
Hiermee geeft u op aan welke lineaire of uitgelijnde bemating u een zigzaglijn wilt toevoegen. U wordt om de locatie van de zigzaglijn gevraagd.

Druk op Enter om de zigzaglijn midden tussen de bematingstekst en de eerste extensielijn of op het middelpunt van de maatlijn te plaatsen, al naar gelang de locatie van de bematingstekst

Remove
Hiermee geeft u op uit welke lineaire of uitgelijnde bemating u de zigzaglijn wilt verwijderen.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding