Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee worden verschoven bematingen voor cirkels en bogen gemaakt.

Oproepmethoden

DIMJOGGED Knop
Lint: tabblad Annotate > paneel Dimensions >Jogged
Menu: Dimension > Jogged
Werkbalk: Dimension

Overzicht

Met DIMJOGGED wordt de radius van het geselecteerde object gemeten en wordt de bematingstekst met een radiussymbool ervoor weergegeven. De oorsprong van de maatlijn kan op elke gewenste locatie gespecificeerd worden.
Opmerking
Verschoven radiusbematingen worden ook verkorte radiusbematingen genoemd.

Verschoven radiusbematingen worden gemaakt wanneer het midden van een boog of cirkel zich buiten de lay-out bevindt en niet op zijn ware locatie kan worden weergegeven. Voor het oorsprongspunt van de bemating kan een handigere locatie opgegeven worden, de center location override.Lijst met prompts

De volgende prompts worden weergegeven.

Select arc or circle: Selecteer een boog, cirkel of polylijnboogsegment

Specify center location override: Geef een punt op
Hiermee wordt een nieuw middenpunt voor een verschoven radiusbemating geaccepteerd dat de plaats inneemt van het ware middenpunt van de boog of cirkel.

Specify dimension line location or [Mtekst/ Text/ Angle]: Specificeer een punt of voer een optie in

Dimension Line Location
Hiermee worden de hoek van de maatlijn en de locatie van de bematingstekst bepaald. Als de bemating op een afstand van een boog wordt geplaatst, met als resultaat dat de bemating buiten de boog wijst, wordt door AutoCAD automatisch een boogextensielijn getekend.

Mtekst
Hiermee geeft u de In-Place Text Editor weer, waarin u de bematingstekst kunt bewerken. Gebruik stuurcodes en Unicode-tekenreeksen als u speciale tekens of symbolen wilt invoeren. Zie Stuurcodes en speciale tekens.

Als het gebruik van alternatieve eenheden niet is ingeschakeld in de bematingsstijl, kunt u deze weergeven door rechte haken ([ ]) te typen. Zie Bestaande objecten wijzigen voor meer informatie.

De actieve bematingsstijl bepaalt de weergave van de gegenereerde bematingen.

Tekst
Hiermee past u de bematingstekst in de opdrachtprompt aan. De gegenereerde bemating wordt weergegeven tussen punthaken.

Gebruik, als u de gegenereerde bemating wilt opnemen, punthaken () om de gegenereerde bemating weer te geven. Als het gebruik van alternatieve eenheden niet is ingeschakeld in de bematingsstijl, kunt u deze weergeven door rechte haken ([ ]) te typen.

De eigenschappen van bematingstekst kunt u instellen in het tabblad Text van de dialoogvensters New, Modify en Override Dimension Style.

Angle
Hiermee wijzigt u de hoek waaronder de bematingstekst wordt weergegeven.

Tevens worden hiermee de hoek van de maatlijn en de locatie van de bematingstekst bepaald.

Specify Jog Location
Hiermee wordt het middenpunt van de verschuiving gevonden. De overdwarse hoek van de verschuiving wordt bepaald door de Dimension Style Manager.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding