Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee wordt controle-informatie voor een geselecteerde bemating toegevoegd of verwijderd.

Oproepmethoden

DIMINSPECT Knop
Lint: tabblad Annotate > paneel Dimensions > Inspect
Menu: Dimension > Inspection
Werkbalk: Dimension

Controlebematingen geven op hoe vaak geproduceerde onderdelen moeten worden gecontroleerd om te verzekeren dat de bematingswaarde en toleranties van de onderdelen binnen het opgegeven bereik liggen.Dialoogvenster Inspection Dimension wordt weergegeven, waarin u controlebematingen voor een bestaande bemating kunt toevoegen of verwijderen. Met behulp van controlebematingen kunt u duidelijk aangeven hoe vaak fabrieksonderdelen moeten worden gecontroleerd om te zorgen dat de bematingswaarde en toleranties van de onderdelen binnen het opgegeven bereik blijven.

Als u -diminspectachter de opdrachtprompt typt, worden er opties weergegeven.

Dialoogvenster Inspection Dimension

Hier kunt u een controlebemating aan geselecteerde bematingen toevoegen of eruit verwijderen.

Dialoogvenster Inspection Dimension

Gebruik de opties in de vakken Shape en Label/Inspection rate om de weergave van het kader van de controlebemating en de waarde voor de controlefrequentie in te stellen.

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Select dimensions
Hiermee kunt u opgeven voor welke bematingen een controlebemating moet worden toegevoegd of verwijderd.

Remove Inspection
Hiermee verwijdert u de controlebemating uit de geselecteerde bemating.

Shape
In dit vak bepaalt u de vorm van het kader dat rond het label, de bematingswaarde en de controlefrequentie van de controlebemating wordt getekend.

Round
Hiermee maakt u een kader met halve cirkels aan weerszijden. De velden in het kader worden door verticale lijnen van elkaar gescheiden.

Angular
Hiermee maakt u een kader met aan weerszijden lijnen die een rechte hoek vormen. De velden in het kader worden door verticale lijnen van elkaar gescheiden.

None
Hiermee geeft u aan dat u geen kader rond de waarden wilt weergeven. De velden worden niet door lijnen van elkaar gescheiden.

Label/Inspection rate
In dit vak geeft u de labeltekst en controlefrequentie voor een controlebemating op.

Label
Hiermee schakelt u de weergave van het labelveld in en uit.

Label-waarde
Hier geeft u de labeltekst op.

Het label wordt in het linkerdeel van de controlebemating weergegeven wanneer het selectievakje Label ingeschakeld is.

Inspection rate
Hiermee schakelt u de weergave van het frequentieveld in en uit.

Waarde voor Inspection rate
Hiermee geeft u op hoe vaak een onderdeel moet worden gecontroleerd.

De waarde wordt uitgedrukt als een percentage, en het geldige bereik is 0 tot en met 100. De controlefrequentie wordt in het rechterdeel van de controlebemating weergegeven wanneer het selectievakje Inspection rate ingeschakeld is.

-DIMINSPECT

De volgende prompts worden weergegeven.

Add inspection data or [ Remove] : voer een optie in of druk op Enter

Add
Hiermee voegt u een controlebemating aan de geselecteerde bematingen toe.

Round
Hiermee maakt u een kader met halve cirkels aan weerszijden. De velden in het kader worden door verticale lijnen van elkaar gescheiden.

Angular
Hiermee maakt u een kader met aan weerszijden lijnen die een rechte hoek vormen. De velden in het kader worden door verticale lijnen van elkaar gescheiden.

None
Hiermee geeft u aan dat u geen kader rond de waarden wilt weergeven. De velden worden niet door lijnen van elkaar gescheiden.

None
Er wordt geen label weergegeven bij de controlebemating.

Remove
Hiermee verwijdert u de controlebemating uit de geselecteerde bematingen.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding