Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee maakt u nieuwe stijlen, stelt u de actieve stijl in, wijzigt u stijlen, stelt u stijlvervangingen in en vergelijkt u stijlen.

De volgende opties worden weergegeven:

Current Dimension Style
Hiermee wordt de naam van de actieve bematingsstijl weergegeven. De standaardbematingsstijl is STANDARD. De huidige stijl wordt toegepast op bematingen die u maakt.

Styles
Hiermee worden bematingsstijlen in de tekening weergegeven. De actieve stijl is geaccentueerd. Klik met de rechtermuisknop in de lijst om een snelmenu weer te geven waarmee u stijlen kunt activeren, hernoemen en verwijderen. Een stijl die actief is of in gebruik is in de huidige tekening, kunt u niet verwijderen. Het pictogram naast de stijlnaam geeft aan dat de stijl annotatief is.

Tenzij u Don't List Styles in Xrefs hebt geselecteerd, worden de bematingsstijlen in referentietekeningen weergegeven aan de hand van de syntaxis voor benoemde objecten met externe verwijzingen. (Zie Referentietekeningen (xref's) (overzicht) in de Gebruikershandleiding.) U kunt de bematingsstijlen uit referentietekeningen niet wijzigen, hernoemen of actief maken, maar wel als basis gebruiken voor nieuwe stijlen.

De geselecteerde items in List bepalen welke bematingsstijlen worden weergegeven. Als u een stijl wilt activeren, selecteert u de stijl en kiest u Set Current.

List
Hiermee wordt de weergave van stijlen in de lijst Styles bepaald. Selecteer All Styles als u alle bematingsstijlen in een tekening wilt zien. Selecteer Styles in Use als u alleen de actieve stijlen van bematingen in de tekening wilt zien.

Don't List Styles in Xrefs
Wanneer u deze optie selecteert, worden bematingsstijlen in referentietekeningen niet weergegeven in de lijst Styles.

Preview
Hiermee wordt de stijl die in de lijst Styles geselecteerd is, grafisch weergegeven.

Description
Hiermee wordt de stijl die in de lijst Styles geselecteerd is, ten opzichte van de huidige stijl beschreven. Als de beschrijving langer is dan de beschikbare ruimte, kunt u in het deelvenster klikken en met de pijltjestoetsen omlaag scrollen.

Set Current
Hiermee stelt u de stijl die is geselecteerd onder Styles in als de actieve stijl. De huidige stijl wordt toegepast op bematingen die u maakt.

New
Hiermee geeft u het dialoogvenster Create New Dimension Style weer, waarin u een nieuwe bematingsstijl kunt definiëren.

Modify

Hiermee opent u het dialoogvenster Modify Dimension Styles, waarin u bematingsstijlen kunt wijzigen. De opties in dit dialoogvenster zijn dezelfde als de opties in het dialoogvenster New Dimension Style.

Override
Hiermee opent u het dialoogvenster Override Current Style. In dit venster kunt u bematingsstijlen tijdelijk vervangen door andere instellingen. De opties in dit dialoogvenster zijn dezelfde als de opties in het dialoogvenster New Dimension Style. Vervangingen worden onder de bemating in de lijst Styles weergegeven als niet-opgeslagen wijzigingen.

Compare
Hiermee wordt het dialoogvenster Compare Dimension Styles weergegeven, waarin u twee bematingsstijlen kunt vergelijken of alle eigenschappen van één bematingsstijl kunt weergeven.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding