Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee worden bematingstekst en extensielijnen bewerkt.

Oproepmethoden

DIMEDIT Knop
Lint: tabblad Annotate > paneel Dimensions > Oblique
Menu: Dimension > Oblique
Werkbalk: Dimension , Oblique

Hiermee wordt bematingstekst geroteerd, gewijzigd of hersteld. Hiermee wordt de scheve hoek van extensielijnen gewijzigd. De overeenkomstige opdracht waarmee tekst en de bematingslijn worden verplaatst, is DIMTEDIT.

Lijst met prompts

De volgende prompts worden weergegeven.

Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique] : voer een optie in of druk op Enter

Home
Met de optie Home verplaatst u geroteerde bematingstekst weer in de standaardpositie.De standaardpositie en -rotatie van de geselecteerde bematingstekst, zoals gedefinieerd in de bematingsstijl, wordt vervolgens hersteld.

New
Hiermee kunt u de bematingstekst wijzigen met behulp van de In-Place Text Editor.De gegenereerde bemating wordt weergegeven met punthaken (). Gebruik stuurcodes en Unicode-tekenreeksen als u speciale tekens of symbolen wilt invoeren. Zie Stuurcodes en speciale tekens.

Als u de gegenereerde maten wilt bewerken of vervangen, verwijdert u de punthaken, typt u de nieuwe bematingstekst en kiest u OK. Als het gebruik van alternatieve eenheden niet is ingeschakeld in de bematingsstijl, kunt u deze weergeven door rechte haken ([ ]) te typen. Zie Bestaande objecten wijzigen voor meer informatie.

Rotate
Hiermee roteert u bematingstekst. Deze optie lijkt op de optie Angle van de opdracht DIMTEDIT.

Als u een hoek van 0 graden opgeeft, wordt de tekst in de standaardrichting geplaatst. Deze wordt bepaald door de instellingen voor horizontale en verticale tekst in het tabblad Text van de dialoogvensters New, Modify en Override Dimension Style. Zie DIMSTYLE. De systeemvariabelen DIMTIHen DIMTOH bepalen deze richting.Oblique
Deze optie is handig wanneer er extensielijnen door andere elementen van de tekening lopen. De schuine hoek wordt gemeten vanaf de X-as van het UCS.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding