Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee wordt een bemating gemaakt die begint bij een extensielijn van een eerder gemaakte bemating.

Oproepmethoden

DIMCONTINUE Knop
ac.mouse Lint: tabblad Annotate > paneel Dimensions > Continue
ac.mouse Menu: Dimension > Continue
ac.mouse Werkbalk: Dimension

Blijft automatisch extra dimensies maken van de laatste lineaire bemating, hoekbemating of bemating met coördinaten, of van een geselecteerde extensielijn. De bematingslijnen worden automatisch naast elkaar gezet.Als in de huidige sessie nog geen eerdere bemating is gemaakt, wordt u gevraagd een lineaire bemating, een bemating met coördinaten of een hoekbemating op te geven die als basis moet worden gebruikt voor de kettingbemating.

Lijst met prompts

De volgende prompts worden weergegeven.

Select continued dimension: Selecteer een lineaire bemating, bemating met coördinaten of hoekbemating.

Als u dit niet doet, wordt deze prompt overgeslagen en wordt het bematingsobject gebruikt dat als laatste in de huidige sessie is gemaakt. Als het een lineaire basisbemating of de basisbemating van een hoek is, wordt de volgende prompt weergegeven:

Specify a second extension line origin or [ Undo/ Select] :

U beëindigt de opdracht door tweemaal op Enter te drukken of eenmaal op Esc. De actieve bematingsstijl bepaalt de weergave van de tekst.Second Extension Line Origin
Hier wordt de oorsprong van de tweede extensielijn van de kettingbemating gebruikt als de oorsprong van de eerste extensielijn van de volgende bemating. De actieve bematingsstijl bepaalt de weergave van de tekst.

Nadat u een kettingbemating hebt geselecteerd, wordt de prompt Specify a Second Extension Line Origin opnieuw weergegeven. U beëindigt de opdracht door op Esc te drukken. Druk op Enter als u een andere lineaire bemating, een bemating met coördinaten of een hoekbemating wilt selecteren als basis voor de kettingbemating.

Select continued dimension: Selecteer een lineaire bemating, bemating met coördinaten of hoekbemating.

Selecteer een basisbemating of druk op Esc om de opdracht te beëindigen.Feature Location
Hier wordt het eindpunt van de basisbemating gebruikt als het eindpunt van de kettingbemating. U moet de volgende objectlocatie opgeven. Als u een objectlocatie selecteert, wordt de kettingbemating getekend en verschijnt de prompt Specify Feature Location opnieuw. U beëindigt de opdracht door op Esc te drukken. Druk op Enter als u een andere lineaire bemating, een bemating met coördinaten of een hoekbemating wilt selecteren als basis voor de kettingbemating.

Select continued dimension: Selecteer een lineaire bemating, bemating met coördinaten of hoekbemating.

Selecteer een basisbemating of druk op Esc om de opdracht te beëindigen.

Undo
Hiermee maakt u de laatste kettingbemating ongedaan die tijdens de opdrachtsessie is ingevoerd.

Select
U wordt gevraagd een lengtebemating, een bemating met coördinaten of een hoekbemating te selecteren die als de kettingbemating moet worden gebruikt. Nadat u een kettingbemating hebt geselecteerd, wordt de prompt Specify a Second Extension Line Origin of Specify Feature Location opnieuw weergegeven. U beëindigt de opdracht door op Esc te drukken.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding