Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee worden bematingsbeperkingen toegepast op geselecteerde objecten of punten op objecten, of worden associatieve bematingen geconverteerd naar beperkingen met bematingen.

Oproepmethoden

DIMCONSTRAINT

Paneel
Lint: tabblad Parametricpaneel Dimensional
Menu: ParametricDimensional ConstraintsHorizontalNiet beschikbaar in menu's in de huidige werkomgeving.
Werkbalk: Dimensional Constraints

Overzicht

Hiermee past u een beperking met bematingen toe op een geselecteerd object of converteert u een associatieve bemating naar een beperking met bematingen.
OpmerkingDe L-optie (laatstgetekende object) is niet toegestaan in de opdracht DIMCONSTRAINT aangezien het gedrag van de beperking afhankelijk is van waar u het object kiest.

In onderstaande tabel worden de geldige beperkingspunten voor een object weergegeven.Nadat u een type beperking met bematingen heb opgegeven, kunt u een expressiewaarde invoeren of de standaardwaarde accepteren (constraintname=value).

De opdracht DIMCONSTRAINT biedt dezelfde opties als de volgende opdrachten:

Linear (DCLINEAR)
Hiermee maakt u een horizontale, verticale of geroteerde beperking op basis van de locaties van de oorsprong van de extensielijn en de dimensielijn.

Horizontal (DCHORIZONTAL)
Hiermee beperkt u de X-afstand tussen punten op een object of tussen twee punten op verschillende objecten.

Vertical (DCVERTICAL)
Hiermee beperkt u de Y-afstand tussen punten op een object of tussen twee punten op verschillende objecten.

Aligned (DCALIGNED)
Hiermee wordt de afstand tussen twee punten op verschillende objecten beperkt.

Angular (DCANGULAR)
Hiermee beperkt u de hoek tussen lijn- of polylijnsegmenten, de hoek die door een boog- of polylijnboogsegment gestuurd wordt, of de hoek tussen drie punten op objecten.

Radius (DCRADIUS)
Hiermee beperkt u de straal van een cirkel of boog.

Diameter (DCDIAMETER)
Hiermee beperkt u de diameter van een cirkel of boog.

Form (DCFORM)
Hiermee geeft u op of de beperking met bematingen dynamisch of met aantekeningen gemaakt wordt.

Convert (DCCONVERT)
Hiermee converteert u associatieve bematingen naar bematingsbeperkingen.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding