Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee maakt u een lineaire bemating, hoekbemating of bemating met coördinaten vanaf de basislijn van de vorige of geselecteerde bemating.

Oproepmethoden

DIMBASELINEKnop
ac.mouse Lint: tabblad Annotatepaneel DimensionsBaseline
ac.mouse Menu: DimensionBaseline
ac.mouse Werkbalk: Dimension

De standaardafstand tussen basislijnbematingen kan worden ingesteld via de Dimension Style Manager, tabblad Lines, Baseline Spacing (systeemvariabele DIMDLI).Als in de huidige sessie nog geen eerdere bemating is gemaakt, wordt u gevraagd een lineaire bemating, een bemating met coördinaten of een hoekbemating op te geven die als basis moet worden gebruikt voor de basislijnbemating.

Lijst met prompts

De volgende prompts worden weergegeven.

Select base dimension: Selecteer een lineaire bemating, bemating met coördinaten of hoekbemating.
Als u dit niet doet, wordt deze prompt overgeslagen en wordt het bematingsobject gebruikt dat als laatste in de huidige sessie is gemaakt. Als het een lineaire basisbemating of de basisbemating van een hoek is, wordt de volgende prompt weergegeven:

Specify a second extension line origin or [ Undo/ Select] :
U beëindigt de opdracht door tweemaal op Enter te drukken of eenmaal op Esc. De actieve bematingsstijl bepaalt de weergave van de tekst.

Second Extension Line Origin
Standaard wordt de eerste extensielijn van de basisbemating als de oorsprong van de eerste extensielijn van de basislijnbemating gebruikt. Als u deze standaardinstelling niet wilt gebruiken, moet u de basisbemating expliciet selecteren. In dat geval wordt de extensielijn van de basisbemating die het dichtst bij het selectiepunt ligt als oorsprong van de extensielijn gehanteerd. Als u een tweede punt opgeeft, wordt de basislijnbemating getekend en wordt de prompt Specify a Second Extension Line Origin opnieuw weergegeven. U beëindigt de opdracht door op Esc te drukken. Druk op Enter als u een andere lineaire bemating, een bemating met coördinaten of een hoekbemating wilt selecteren als basis voor de basislijnbemating.Feature Location
Hier wordt het eindpunt van de basisbemating gebruikt als het eindpunt van de basislijnbemating. U wordt gevraagd de volgende objectlocatie op te geven. Als u een objectlocatie selecteert, wordt de basislijnbemating getekend en verschijnt de prompt Specify Feature Location opnieuw. Druk op Enter als u een andere lineaire bemating, een bemating met coördinaten of een hoekbemating wilt selecteren als basis voor de basislijnbemating.

Undo
Hiermee maakt u de laatste basislijnbemating ongedaan die tijdens deze opdrachtsessie is ingevoerd.

Select
U wordt gevraagd een lengtebemating, een bemating met coördinaten of een hoekbemating te selecteren die als basis voor de basislijnbemating moet worden gebruikt.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding