Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee maakt u een hoekbemating.

Oproepmethoden

DIMANGULAR Knop
ac.mouse. Lint: tabblad Annotate > paneel Dimensions > Angular
ac.mouse. Menu: Dimension > Angular
ac.mouse. Werkbalk: Dimension

Hiermee wordt de hoek tussen geselecteerde objecten of 3 punten gemeten. Objecten die kunnen worden geselecteerd, zijn onder meer bogen, cirkels en lijnen.Lijst met prompts

De volgende prompts worden weergegeven.

Select arc, circle, line, or : selecteer een boog, cirkel of lijn of druk op Enter om de hoekbemating te maken door drie punten op te geven

Nadat u de hoek voor de bemating hebt opgegeven, wordt de volgende prompt weergegeven:

Specify dimension arc line location or [ Mtext/ Text/ Angle/ Quadrant]:

Arc Selection
Hierbij worden punten op de geselecteerde boog gebruikt als de basis voor een driepunts hoekbemating. Het middelpunt van de boog is de hoekpunt. De eindpunten van de boog worden de oorsprong van de extensielijnen.De maatlijn wordt getekend als een boog tussen de extensielijnen. De extensielijnen worden getekend vanaf de eindpunten van de hoek tot aan het snijpunt van de maatlijn.

Circle Selection
Het selectiepunt (1) wordt gebruikt als de oorsprong van de eerste extensielijn. Het middelpunt van de cirkel is het hoekpunt.

Het tweede eindpunt van de hoek vormt de oorsprong van de tweede extensielijn en hoeft niet op de cirkel te liggen.Line Selection
Hierbij wordt de hoek gedefinieerd aan de hand van twee lijnen.

De hoek wordt bepaald door elke lijn als een vector te gebruiken voor de hoek en het snijpunt van de lijnen voor het hoekpunt. De maatlijn wordt tussen de twee lijnen geplaatst. Als de maatlijn de twee geselecteerde lijnen niet snijdt, worden waar nodig extensielijnen gebruikt. De boog is altijd kleiner dan 180 graden.Three-Point Specification
Hiermee maakt u een bemating op basis van de drie opgegeven punten.

Het hoekpunt kan overeenkomen met een van de hoekeindpunten. Als u extensielijnen wilt tekenen, worden de eindpunten als de oorsprong gebruikt.De maatlijn wordt getekend als een boog tussen de extensielijnen. De extensielijnen worden getekend vanaf de eindpunten van de hoek tot aan het snijpunt van de maatlijn.

Dimension Arc Line Location
Hiermee bepaalt u de positie van de maatlijn en de richting van de extensielijnen.

Mtekst
Hiermee geeft u de In-Place Text Editor weer, waarin u de bematingstekst kunt bewerken. Als u een voor- of achtervoegsel wilt toevoegen, typt u het voor- of achtervoegsel voor of achter de gegenereerde maten. Gebruik stuurcodes en Unicode-tekenreeksen als u speciale tekens of symbolen wilt invoeren. Zie Stuurcodes en speciale tekens.

Zie Bestaande objecten wijzigen voor meer informatie.

De actieve bematingsstijl bepaalt de weergave van de gegenereerde bematingen.

Tekst
Hiermee past u de bematingstekst in de opdrachtprompt aan. De gegenereerde bemating wordt weergegeven tussen punthaken.

Gebruik, als u de gegenereerde bemating wilt opnemen, punthaken () om de gegenereerde bemating weer te geven.De eigenschappen van bematingstekst kunt u instellen in het tabblad Text van de dialoogvensters New, Modify en Override Dimension Style.

Angle
Hiermee wijzigt u de hoek waaronder de bematingstekst wordt weergegeven.Quadrant
Hiermee geeft u het kwadrant op waaraan de bemating moet worden vergrendeld. Als kwadrantgedrag ingeschakeld is, steekt de maatlijn voorbij de extensielijn uit wanneer de bematingstekst buiten de hoekbemating wordt geplaatst.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding