Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee maakt u een uitgelijnde lineaire bemating.

Oproepmethoden

DIMALIGNED Knop
Lint: tabblad Annotatepaneel DimensionsAligned
Menu: DimensionAligned
Werkbalk: Dimension

Overzicht
Hiermee wordt een lineaire bemating gemaakt die wordt uitgelijnd met de oorsprongspunten van de extensielijnen.Lijst met prompts

De volgende prompts worden weergegeven.

Specify first extension line origin or : geef een punt op voor handmatige extensielijnen of druk op Enter voor automatische extensielijnen

Nadat u de extensielijnen hebt opgegeven (handmatig of automatisch), wordt de volgende prompt weergegeven:

Specify dimension line location or [ Mtext/ Text/ Angle]: Specificeer een punt of voer een optie in

Oorsprong extensielijn
Hiermee bepaalt u de oorsprong van de eerste extensielijn (1). Vervolgens wordt u gevraagd de oorsprong van de tweede extensielijn op te geven.

Object Selection
Op deze manier bepaalt u automatisch de oorsprong van de eerste en tweede extensielijn nadat u een object hebt geselecteerd.

Bij polylijnen en andere objecten die kunnen worden gesplitst, worden alleen de maten aangegeven van afzonderlijke lijn- en boogsegmenten. U kunt geen objecten selecteren in een niet-uniform geschaalde blokreferentie.

Als u een lijn of boog selecteert, worden de eindpunten gebruikt als de oorsprong van de extensielijnen. De extensielijnen worden verplaatst vanaf de eindpunten over een afstand die u kunt opgeven in Offset from Origin op het tabblad Lines and Arrows van de dialoogvensters New, Modify en Override Dimension Style (zie DIMSTYLE). Deze waarde wordt opgeslagen in de systeemvariabele DIMEXO.Als u een cirkel selecteert, worden de eindpunten van de diameter gebruikt als de oorsprong van de extensielijn. Het punt waarmee de cirkel is gedefinieerd, wordt de oorsprong van de extensielijn.

Dimension Line Location
Hiermee bepaalt u de positie van de maatlijn en de richting van de extensielijnen. Nadat u de positie hebt aangegeven, wordt de opdracht DIMALIGNED afgesloten.

Mtekst
Geeft de In-Place Text Editor weer. Daarin kunt u de bematingstekst bewerken. De gegenereerde bemating wordt weergegeven met punthaken (). Als u een voor- of achtervoegsel wilt toevoegen aan de gegenereerde maat, typt u het voor- of achtervoegsel voor of achter de punthaken. Gebruik stuurcodes en Unicode-tekenreeksen als u speciale tekens of symbolen wilt invoeren. Zie Stuurcodes en speciale tekens.

Als u de gegenereerde maten wilt bewerken of vervangen, verwijdert u de punthaken, typt u de nieuwe bematingstekst en kiest u OK. Als het gebruik van alternatieve eenheden niet is ingeschakeld in de bematingsstijl, kunt u deze weergeven door rechte haken ([ ]) te typen. Zie Bestaande objecten wijzigen voor meer informatie.

De actieve bematingsstijl bepaalt de weergave van de gegenereerde bematingen.

Tekst
Hiermee past u de bematingstekst in de opdrachtprompt aan. De gegenereerde bemating wordt weergegeven tussen punthaken.

Typ de bematingstekst of druk op Enter als u de gegenereerde bemating wilt accepteren. Gebruik, als u de gegenereerde bemating wilt opnemen, punthaken () om de gegenereerde bemating weer te geven. Als het gebruik van alternatieve eenheden niet is ingeschakeld in de bematingsstijl, kunt u deze weergeven door rechte haken ([ ]) te typen.

De eigenschappen van bematingstekst kunt u instellen in het tabblad Text van de dialoogvensters New, Modify en Override Dimension Style.

Angle
Hiermee wijzigt u de hoek waaronder de bematingstekst wordt weergegeven.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding