Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

In deze dialoogvensters kunt u eigenschappen voor bematingsstijlen instellen.

Wanneer u Continue kiest in het dialoogvenster Create New Dimension Style, wordt het dialoogvenster New Dimension Style geopend. In dit venster kunt u de eigenschappen voor de nieuwe stijl instellen. In eerste instantie worden in dit venster de eigenschappen weergegeven van de bematingsstijl die u in het dialoogvenster Create New Dimension Style hebt geselecteerd om de nieuwe stijl op te baseren.

Als u Modify of Override kiest in de Dimension Style Manager, wordt het dialoogvenster Modify Dimension Style of het dialoogvenster Override Dimension Style geopend. Deze dialoogvensters zien er net zo uit als het dialoogvenster New Dimension Style, ook al gebruikt u ze voor respectievelijk het wijzigen of vervangen van een bestaande bematingsstijl in plaats van het maken van een nieuwe stijl.

In het voorbeeld op elk tabblad wordt het effect van elke optie weergegeven.

Onderwerpen in deze sectie

Tabblad Lines
Hier kunt u de opmaak en eigenschappen instellen voor maatlijnen, extensielijnen, pijlpunten en hartpunten.

Tabblad Symbols and Arrows
Hiermee wordt het formaat en de positie voor puntpijlen, hartpunten, symbolen voor booglengte en bematingen voor verschoven radialen ingesteld.

Tabblad Text
Op dit tabblad kunt u de opmaak, de plaatsing en de uitlijning van bematingstekst instellen.

Tabblad Fit
In dit dialoogvenster kunt u de plaatsing van bematingstekst, pijlpunten, verwijslijnen en de maatlijn bepalen.

Tabblad Primary Units
Hiermee stelt u de notatie en de precisie in voor primaire bematingseenheden, evenals de voor- en achtervoegsels voor bematingstekst.

Tabblad Alternate Units
Hier bepaalt u de weergave van alternatieve eenheden in bematingen en stelt u de notatie en precisie in.

Tabblad Tolerances
Hiermee bepaalt u de weergave en notatie van bematingsteksttoleranties.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding