Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Deze systeemvariabele bepaalt of er knopinfo wordt weergegeven.

Oproepmethoden
Menu:  ToolsDrafting SettingsNiet beschikbaar in menu's in de huidige werkomgeving.
Snelmenu: Klik met de rechtermuisknop op Snap, Grid, Polar, Osnap, Otrack of Dyn op de statusbalk en klik op Settings.

Overzicht
Gebruik de systeemvariabele TOOLTIPMERGE om knopinfo voor ontwerpen in één knopinfo-item te combineren.

Zie Interface-opties instellen voor meer informatie over knopinfo.

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Previews
Hier ziet u een voorbeeld van de actieve weergave-instellingen voor knopinfo.

Colors
Hiermee geeft u het dialoogvenster Drawing Window Colors, weer waarin u een kleur voor knopinfo voor ontwerpen en de achtergronden in een specifieke context kunt opgeven.

Size
Hier kunt u de grootte van knopinfo instellen. De standaardgrootte is 0. Gebruik de schuifregelaar om knopinfo groter of kleiner te maken.

Transparency
Hiermee regelt u de transparantie van knopinfo. Hoe lager de instelling, hoe minder transparant de knopinfo. De waarde 0 maakt de knopinfo ondoorzichtig.

Apply To
Hier kunt u opgeven of de instellingen op alle knopinfo voor ontwerpen of alleen op knopinfo voor Dynamic Input toegepast moeten worden. (systeemvariabele DYNTOOLTIPS)

Override OS Settings for All Drafting Tooltips
Hiermee past u de instellingen op alle knopinfo toe, waarbij de instellingen in het besturingssysteem genegeerd worden.

Use Settings Only for Dynamic Input Tooltips
Hiermee past u de instellingen alleen toe op de knopinfo voor ontwerpen die gebruikt wordt in Dynamic Input.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding