Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Handleiding

HP Workstations

HP Workstation demonstratie dagen

In dit dialoogvenster kunt u koppelingen bijwerken die het programma niet tot stand kan brengen.Oproepmethoden
ac.mouse Menu: dbConnect Synchronize
Snelmenu: Klik in de dbConnect Manager met de rechtermuisknop op een koppelingssjabloon en kies Synchronize.

Koppelingen kunnen ongeldig worden als u de onderliggende structuur van de betreffende tabel in de brondatabase wijzigt of als u de brontabel naar een andere locatie verplaatst. In dergelijke gevallen kan de structuur die door de koppelingsjabloon wordt gehanteerd voor het maken van de koppelingen niet langer worden gebruikt en moeten de koppelingsjablonen en de bijbehorende koppelingen worden bijgewerkt.

In het dialoogvenster Synchronize wordt een lijst met gedetecteerde fouten weergegeven. Bepaalde fouten (zoals een kolom in de brontabel waarvan het formaat is gewijzigd) kunnen direct worden opgelost vanuit het dialoogvenster Synchronize. Andere fouten (zoals koppelingen die verwijzen naar niet-bestaande records) moeten in de tabel van de brondatabase worden gecorrigeerd.

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Errors
Hier ziet u een lijst met gedetecteerde fouten. Hierin kunt u de fout selecteren die u wilt corrigeren.

Description
Hier wordt een korte beschrijving weergegeven van de fout die u in de lijst bij Errors hebt geselecteerd.

Fix
Hiermee corrigeert u de geselecteerde fout.

Delete
Hiermee verwijdert u het ongeldige koppelingsjabloon, evenals eventuele daaraan verbonden koppelingen, uit de actieve tekening.

Close
Hiermee sluit u het dialoogvenster.

Indicate Drawing Objects
Hier ziet u alle objecten in de actieve tekening die zijn verbonden met het ongeldige koppelingsjabloon.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding