Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

In dit dialoogvenster kunt u de opmaak van cellen in de tabel definiƫren.

set cell format

Oproepmethoden

DATAEXTRACTIONKnop


ac.mouse Lint: tabblad Annotatepaneel TablesExtract Data
ac.mouse Menu: ToolsData Extraction
ac.mouse Werkbalk: Modify II

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven.

Data Type
Hiermee geeft u een lijst met gegevenstypen weer (Angle, Date, Decimal Number enzovoort) die u kunt opmaken voor tabelrijen.

Preview
Hiermee geeft u een schermvoorbeeld weer van de optie die u in de lijst Format hebt geselecteerd.

Format
Afhankelijk van het geselecteerde gegevenstype wordt er een lijst met relevante indelingstypen weergegeven. Als u bijvoorbeeld Angle als gegevenstype selecteert, bevat de lijst Format opties zoals Decimal Degrees, Grads, Radians enzovoort.

Precision
Hiermee wordt alleen voor de gegevenstypen Angle, Decimal Number en Points de precisie voor toepasselijke indelingen ingesteld. Als u bijvoorbeeld Angle als gegevenstype en Radians als indelingstype selecteert, bevat de lijst Precision opties zoals Current Precision, 0.0r, 0.00r, 0.000r enzovoort.

List Separator
Hiermee wordt alleen voor een Point-gegevenstype een lijst met opties weergegeven (komma, puntkomma of dubbele punt) die u kunt gebruiken om lijstitems te scheiden.

Symbol
Als het gegevenstype Currency is geselecteerd, wordt hier een lijst met beschikbare valutasymbolen weergegeven.

Append Symbol
Voor het gegevenstype Currency wordt het valutasymbool hiermee achter de waarde geplaatst. Voor het gegevenstype Percentage wordt het procentteken hiermee achter de waarde geplaatst.

Negative Numbers
Als het gegevenstype Currency is geselecteerd, ziet u hier een lijst met opties voor het weergeven van negatieve getallen.

X, Y, and Z Coordinates
Voor het gegevenstype Point worden hiermee X-, Y- of Z-coƶrdinaten gefilterd.

Additional Format
Hiermee kunt u alleen voor de gegevenstypen Angle, Decimal Number, Point en Whole Number het dialoogvenster Additional Format openen, waarin u extra opmaakopties voor tabelcellen kunt instellen.

Voorbeelden
Als het gegevenstype Date is geselecteerd, ziet u in het veld Format een lijst met datumweergaveopties. Klik op een datum in het veld Format voor een voorbeeld.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding