Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Handleiding

HP Workstations

HP Workstation demonstratie dagen

In dit dialoogvenster wordt het knooppunt Data Sources in de dbConnect Manager weergegeven. Vanuit dit knooppunt kunt u naar de databasetabel gaan waarop de huidige bewerking moet worden toegepast, en de tabel selecteren.

Oproepmethoden
ac.mouse Menu: dbConnect > Data Sources > Connect; Templates > New Link Template; Queries > New Query on an External Table; View Data > View External Table of Edit External Table

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Venster Tree View
Hier ziet u de beschikbare gegevensbronnen waaruit u een databasetabel kunt kiezen om toe te passen op de huidige bewerking.

OK/Continue
Met deze knop voltooit u de huidige bewerking of opent u een tweede dialoogvenster waarin u de actieve tekening kunt voortzetten.

Als u bijvoorbeeld een nieuw koppelingsjabloon maakt, wordt het dialoogvenster New Link Template geopend.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding