Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Handleiding

HP Workstations

HP Workstation demonstratie dagen

In dit dialoogvenster kunt u zoeken naar tekst of een numerieke waarde in de tabel die in het venster Data View is geladen.

Oproepmethoden
ac.mouse Menu: Data View > Replace. (Dit menu is alleen beschikbaar als u een databasetabel hebt geopend in het venster Data View.)
Snelmenu: Klik met de rechtermuisknop op een enkele cel of een kolomkop in het venster Data View en kies Replace.

U kunt een vervangingswaarde opgeven die de gezochte waarde moet overschrijven. U kunt uitsluitend zoeken in een enkele databasetabelkolom. Het is niet mogelijk een algehele zoekbewerking uit te voeren waarbij alle kolommen in de databasetabel worden doorzocht. U kunt dit venster op een van de volgende manieren openen:

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Find What
Hier geeft u de waarde op waarnaar moet worden gezocht.

Replace With
Hier geeft u de vervangingswaarde op voor de waarde waarnaar u zoekt.

Match Case
Als u deze optie inschakelt, wordt gezocht naar de exact waarde, inclusief hoofdletters en kleine letters, van hetgeen u hebt opgegeven in het vak Find What. Als deze optie niet is ingeschakeld, maakt het programma geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters.

Find Next
Als u hierop klikt, wordt gezocht naar de volgende plaats waar de betreffende waarde voorkomt.

Replace
Als u hierop klikt, wordt de gezochte waarde op de volgende plaats waar deze voorkomt, vervangen door de waarde die u hebt opgegeven in Replace With.

Replace All
Als u hierop klikt, wordt de gezochte waarde op alle plaatsen waar deze voorkomt, vervangen door de waarde die u hebt opgegeven in Replace With.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding