Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee bepaalt u de instellingen van knopinfo voor aanwijzerinvoer.

Oproepmethoden
ac.mouse Menu:  Tools >Drafting Settings
Snelmenu: Klik met de rechtermuisknop op Snap, Grid, Polar, Osnap, Otrack of Dyn op de statusbalk en klik op Settings.

Lijst met opties
De volgende opties worden weergegeven:

Format
Hiermee regelt u de coördinaatnotatie in de knopinfo die weergegeven wordt wanneer de aanwijzerinvoer ingeschakeld is.

Polar Format
Hiermee wordt de knopinfo voor het tweede of volgende punt in de notatie voor polaire coördinaten weergegeven. Voer een komma (,) in om naar Cartesische notatie over te stappen. (systeemvariabele DYNPIFORMAT)

Cartesische notatie
Hiermee wordt de knopinfo voor het tweede of volgende punt in de notatie voor Cartesische coördinaten weergegeven. Voer een hoeksymbool in (<) om naar polaire notatie over te stappen. (systeemvariabele DYNPIFORMAT)

Relative Coordinates
Hiermee wordt de knopinfo voor het tweede of volgende punt in de notatie voor relatieve coördinaten weergegeven. Voer een hekje (#) in om naar de absolute notatie over te gaan. (systeemvariabele DYNPICOORDS)

Absolute Coordinates
Hiermee wordt de knopinfo voor het tweede of volgende punt in de notatie voor absolute coördinaten weergegeven. Voer een apenstaartje (@) in om naar relatieve notatie over te stappen. U kunt de methode voor directe afstand niet gebruiken wanneer deze optie geselecteerd is. (systeemvariabele DYNPICOORDS)

Visibility
Hiermee bepaalt u wanneer aanwijzerinvoer weergegeven wordt. (systeemvariabele DYNPIVIS)

As Soon As I Type Coordinate Data
Wanneer aanwijzerinvoer ingeschakeld is, wordt er alleen knopinfo weergegeven wanneer u coördinaatgegevens gaat invoeren. (systeemvariabele DYNPIVIS)

When a Command Asks for a Point
Is aanwijzerinvoer ingeschakeld, dan wordt knopinfo weergegeven telkens wanneer een opdracht u om een punt vraagt. (systeemvariabele DYNPIVIS)

Always—Even When Not in a Command
Er wordt altijd knopinfo weergegeven wanneer aanwijzerinvoer ingeschakeld is. (systeemvariabele DYNPIVIS)

SketchUp Pro - Stunt aanbieding