Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee kunt u de nieuwe toewijzingsset-up benoemen, instellen op welke toewijzingsset-up de nieuwe moet worden gestart, en aangeven op welke toewijzingstypen u de nieuwe stijl wilt toepassen.

DGN new_mapping_setup

Oproepmethoden
ac.keyboard. Opdrachtinvoer: dgnmapping

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Current User
Hier wordt de aanmeldingsnaam van de gebruiker weergegeven.

New DGN Mapping Setup Name
Hier wordt de naam van de nieuwe toewijzingsset-up opgegeven.

Based On
Hiermee wordt een toewijzingsset-up ingesteld die als basis voor de nieuwe moet worden gebruikt. Voor de nieuwe toewijzingsset-up wijzigt u alleen de eigenschappen die anders zijn dan de eigenschappen waarmee u begint.

Mapping Type
Hier wordt opgegeven welk type toewijzingsset-up moet worden gemaakt.

Import
Hiermee wordt een toewijzingstype voor import opgegeven.

Export
Hiermee wordt een toewijzingstype voor export opgegeven.

Knop Continue
Hiermee wordt het dialoogvenster Modify DGN Mapping Setup geopend. Afhankelijk van het geselecteerde toewijzingstype (Import of Export) wordt het toepasselijke dialoogvenster voor import/export weergegeven.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding