Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

In dit dialoogvenster kunt u de opgehaalde tekeninggegevens vergelijken met een Microsoft Excel-werkblad via een gegevenskoppeling en data matching.

link external data

Oproepmethoden

Knop
Lint: tabblad Annotatepaneel TablesExtract DataNiet beschikbaar op het lint in de huidige werkomgeving.
Menu: ToolsData ExtractionNiet beschikbaar in menu's in de huidige werkomgeving
Werkbalk: Modify II

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Data link

Choose the source of the external data
Hier ziet u een lijst van de bestaande koppelingen met een Excel-werkblad.

De knop Data Link Manager
Hiermee opent u de Data Link Manager, waar u een koppeling naar een Microsoft Excel-werkblad kunt opgeven.

Data matching

Drawing data column
Hier wordt een lijst met opgehaalde eigenschappenkolommen weergegeven.

External data column
Hier ziet u een lijst met kolomnamen uit de gekoppelde gegevens in het Excel-werkblad.

Check Match
Hiermee wordt een vergelijking uitgevoerd tussen de opgegeven sleutelkolom met tekeninggegevens enerzijds en de sleutelkolom met externe gegevens anderzijds. Als de gegevens voor alle rijen in de sleutelkolommen met tekeninggegevens uniek zijn en er minstens één gegevensovereenkomst tussen de tekeninggegevens en de gegevens in het werkblad is, wordt in een bericht meegedeeld dat de controlesleutel succesvol is. Als de controlesleutel niet succesvol is, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven.

Matching options
Hieronder worden twee opties voor de functie Check Match weergegeven: Case sensitive en Ignore prefix and suffix white space.

Case sensitive
Wanneer Case sensitive ingeschakeld is, wordt bij het vergelijken van de gegevens onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

Ignore prefix and suffix white space
Hiermee worden spaties vóór en na elke gegevensbron verwijderd voordat het Check Match-proces wordt uitgevoerd. Wanneer deze optie uitgeschakeld is, worden spaties geëvalueerd.

Learn about data matching
Wanneer u hierop klikt, wordt het onderwerp Understand Data Linking and Matching in de Gebruikersgids weergegeven.

Additional columns for data table

Select external data columns to include
In dit vak worden de kolomnamen weergegeven in de volgorde waarin ze in het werkblad zijn gerangschikt. Geselecteerde kolommen worden aan de tekeninggegevens gekoppeld door middel van data matching.

Use top row of external data as column names
Als u dit selectievakje inschakelt, wordt de bovenste rij gegevens in de gegevenskoppeling als kolomnaam voor de gekoppelde gegevens gebruikt. Wanneer dit selectievakje uitgeschakeld is, worden kolommen aangeduid als 'Column 1', 'Column 2', enzovoort.

Learn about using external data
Hiermee wordt de New Features Workshop weergegeven.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding