Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Handleiding

HP Workstations

HP Workstation demonstratie dagen

In dit dialoogvenster kunt u een groep query's importeren in de actieve tekening.

Oproepmethoden
ac.mouse Menu: dbConnect > Queries > Import Query Set
Snelmenu: Klik met de rechtermuisknop op een tekeningknooppunt in de dbConnect Manager en kies Import Query Set.

Als de query-groep een naam bevat die overeenkomt met een query in de actieve tekening, wordt er een waarschuwingsvenster geopend waarin u een andere naam voor de query kunt opgeven.

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Look In
Hier geeft u de directory op waarin de query-groep is opgeslagen.

File Name
Hier geeft u de naam op van de query-groep die u wilt importeren.

Files of Type
Hier wordt de bestandsextensie vermeld van de query-groep die u wilt importeren. Query-groepen hebben altijd de extensie .dbq.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding