Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hier kunt u kolomgegevens filteren door filters op te geven.

filter column dialog

Oproepmethoden

DATAEXTRACTION Knop
ac.mouse Lint: tabblad Annotate > paneel Tables >Extract Data
ac.mouse Menu: Tools >Data Extraction
ac.mouse Werkbalk: Modify II

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Filter based on the following conditions
Hier ziet u een lijst met voorwaarden die zijn gebaseerd op het gegevenstype in de geselecteerde kolom.

First Column
Defineert de eerste voorwaarde.

Second Column
Beschikbaar wanneer het opgegeven filter twee voorwaarden gebruikt.

Filter across these values
Afhankelijk van het gegevenstype dat wordt gefilterd, wordt hier een lijst met waarden weergegeven. Filters voor numerieke gegevens zijn Greater than (>), Equal To, Between enzovoort. De filters voor tekstgegevens zijn Equal To, Not Equal To, Contains en Begins With.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding