Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hier wordt de vergelijking voor de geselecteerde formulekolom weergegeven.

edit formula column

Oproepmethoden

DATAEXTRACTION Knop


ac.mouse Lint: tabblad Annotate > paneel Tables > Extract Data
ac.mouse Menu: Tools > Data Extraction
ac.mouse Werkbalk: Modify II

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven.

Column name
Dit vak bevat een kolomnaam die u kunt bewerken.

Formula
Hier wordt de bestaande formule of functie weergegeven.

De knop + (optellen)
Hiermee kunt u de numerieke gegevens in een kolom optellen bij die van een andere kolom.

De knop - (aftrekken)
Hiermee kunt u de numerieke gegevens in een kolom aftrekken van die van een andere kolom.

De knop * (vermenigvuldigen)
Hiermee kunt u de numerieke gegevens in een kolom vermenigvuldigen met die van een andere kolom.

/ (delen)
Hiermee kunt u de numerieke gegevens in een kolom delen door die van een andere kolom.

Validate
Hiermee controleert u de geldigheid van de opgegeven vergelijking. Een formulekolom kan alleen worden ingevoegd wanneer de formule is gevalideerd.

Columns
Deze lijst bevat de kolomnamen van de opgehaalde tekeninggegevens en de externe gegevens (als de gegevens zijn gekoppeld). U kunt kolomnamen aan het veld Formula toevoegen door erop te dubbelklikken of door de namen uit de lijst Columns naar het veld Formula slepen. Bestaande formulekolommen worden niet weergegeven en kunnen niet gebruikt worden als waarden voor het maken van aanvullende formulekolommen.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding