Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hierin kunt u tekeningen van het ene AutoCAD-tekeningtype naar het andere converteren.  Een lijst wordt weergegeven met tekeningbestanden die u wilt converteren. Alle bestanden die moeten worden geconverteerd, worden aangeduid door een vinkje naast de bestandsnaam. Klik met de rechtermuisknop in het weergavegebied van het bestand om een snelmenu met verschillende opties weer te geven.

Lijst met opties
Het dialoogvenster bevat de volgende opties.

Tabblad Files Tree
Hiermee geeft u een lijst van tekeningbestanden weer die zijn geselecteerd om te worden geconverteerd. De lijst bevat de naam, het pad, de huidige indeling en de conversiestatus van het bestand. U kunt tekeningbestanden toevoegen door op de knop Add te klikken of door een bestand te slepen. U kunt de tekeningen sorteren door op een kolomkop te klikken.

Tabblad Files Table
Hiermee geeft u de lijst van tekeningbestanden die moeten worden geconverteerd, in tabelvorm weer. Standaard worden alle bestanden die zijn gekoppeld aan de tekening (zoals verwante externe verwijzingen), in de lijst weergegeven.

Knop Add File
Hiermee opent u een standaarddialoogvenster voor het selecteren van bestanden waarin u tekeningbestanden kunt selecteren om toe te voegen aan de conversielijst. Deze knop is zowel op het tabblad Files Tree als het tabblad Files Table beschikbaar.

Knop New List
Hiermee wist u de lijst van alle tekeningen, zodat u een nieuwe lijst van tekeningen voor conversie kunt selecteren. Als de lijst is gewijzigd, wordt u gevraagd de huidige lijst op te slaan.

Knop Open List
Hiermee opent u een standaarddialoogvenster voor het openen van bestanden waarin u een BCL-bestand (Batch Convert List) kunt selecteren. Klik vervolgens op Open om het bestand te openen.

Knop Append List
Hiermee opent u een standaarddialoogvenster voor het selecteren van bestanden waarin u een BCL-bestand (Batch Convert List) kunt selecteren dat u in de conversielijst aan een bestaande lijst met tekeningen kunt toevoegen.

Knop Save List
Hiermee opent u een standaarddialoogvenster voor het selecteren van bestanden. Selecteer een BCL-bestand (Batch Convert List) of voer een nieuwe bestandsnaam in.

Select a Conversion Setup group
Hier worden eerder opgeslagen conversie-instellingen weergegeven. De standaardconversie-instelling heet Standard. Klik als er meerdere instellingen beschikbaar zijn en u een andere conversie-instelling wilt selecteren. Klik op Conversion Setups als u een nieuwe conversie-instelling wilt maken of een bestaande conversie-instelling in de lijst wilt wijzigen. Klik met de rechtermuisknop om een snelmenu weer te geven met verschillende opties.

Als er voor een conversie-instelling bij het maken of wijzigen een beschrijving is opgegeven, wordt die beschrijving in het veld Setup Description weergegeven. Klik op de knop Conversion Setups om het dialoogvenster Conversion Setups te openen.

Preview group
Hiermee geeft u een miniatuurafbeelding weer van de tekening die op dat moment wordt weergegeven in de lijst van tekeningen die moeten worden geconverteerd.
SketchUp Pro - Stunt aanbieding