Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee bepaalt u de instellingen van knopinfo voor bematingsinvoer.

De volgende opties worden weergegeven:

Visibility
Hiermee bepaalt u welke knopinfo weergegeven wordt tijdens het uitrekken met grips, wanneer bematingsinvoer ingeschakeld is. (systeemvariabele DYNDIVIS)

Show Only 1 Dimension Input Field at a Time
Alleen de knopinfo voor bematingsinvoer van lengtewijziging wordt weergegeven wanneer u een object met behulp van grip-bewerkingen uitrekt. (systeemvariabele DYNDIVIS)

Show 2 Dimension Input Fields at a Time
De lengtewijziging en resulterende knopinfo voor bematingsinvoer worden weergegeven wanneer u een object met behulp van grip-bewerkingen uitrekt. (systeemvariabele DYNDIVIS)

Show the Following Dimension Input Fields Simultaneously
Wanneer u met behulp van grip-bewerkingen een object uitrekt, wordt de geselecteerde knopinfo voor bematingsinvoer eronder weergegeven. (systeemvariabelen DYNDIVIS en DYNDIGRIP)

Resulting Dimension
Hiermee wordt bematingsknopinfo voor lengte weergegeven die bijgewerkt wordt terwijl u de grip verplaatst.

Length Change
Hiermee wordt de verandering in de lengte weergegeven terwijl u de grip verplaatst.

Absolute Angle
Hiermee wordt bematingsknopinfo voor de hoek weergegeven die bijgewerkt wordt terwijl u de grip verplaatst.

Angle Change
Hiermee wordt de verandering in de hoek weergegeven terwijl u de grip verplaatst.

Arc Radius
Hiermee wordt de radius van een boog weergegeven, die wordt bijgewerkt terwijl u de grip verplaatst.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding