Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Handleiding

HP Workstations

HP Workstation demonstratie dagen

In dit dialoogvenster kunt u een aantal instellingen opgeven voor de weergave van gekoppelde records en objecten en voor het verwerken van SQL-query's.

Dialoogvenster Data View and Query Options

Oproepmethoden
ac.mouseWerkbalk: Data View-knoppen
ac.mouse Menu: Data View > Options. (Het menu Data View is alleen beschikbaar als u een databasetabel hebt geopend in het venster Data View.)

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

AutoPan and Zoom
In dit dialoogvenster kunt u bepalen hoe gekoppelde objecten worden weergegeven in de actieve tekening wanneer u de aan de objecten gekoppelde records selecteert in het venster Data View.

Automatically Pan Drawing
De tekening wordt automatisch verschoven, zodat de objecten die zijn gekoppeld aan de actieve selectiegroep met Data View-records kunnen worden weergegeven.

Automatically Zoom Drawing
Als u deze optie kiest, wordt automatisch gezoomd op de tekening, zodat alle objecten worden weergegeven die aan de actieve record-groep zijn gekoppeld.

Zoom Factor
Hier kunt u een zoomfactor opgeven waarmee u de begrenzingen van de aangegeven objectgroep beperkt tot een bepaald percentage van het tekengebied. Het beschikbare bereik is 20-90 procent, met 50 procent als standaardinstelling. Een waarde van 50 procent wil zeggen dat de hoogte van de begrenzingen 50 procent van de hoogte of de breedte van het venster beslaat, afhankelijk van welke van de twee het grootste is.

Record Indication Settings
Hiermee bepaalt u hoe gekoppelde records in het venster Data View worden weergegeven wanneer de bijbehorende objecten zijn geselecteerd in de actieve tekening.

Show Only Indicated Records
Als u deze optie selecteert, wordt in het venster Data View alleen de recordgroep weergeven die met de actieve selectiegroep is verbonden. Records die niet aan de actieve tekeningselectie zijn gekoppeld, worden niet weergegeven.

Show All Records, Select Indicated Records
Als u deze optie kiest, worden alle records in de actieve databasetabel weergegeven. Alle records die aan de actieve selectiegroep zijn gekoppeld, worden in het venster Data View geselecteerd.

Mark Indicated Records
Hiermee kunt u gekoppelde records in het venster Data View markeren met een kleur om ze te onderscheiden van records zonder koppelingen.

Marking Color
Hier geeft u de markeringskleur op die op gekoppelde records in het venster Data View moet worden toegepast. De standaardkleur is geel.

Query Options
Hiermee kunt u opties instellen voor het verwerken van SQL-query's.

Send as Native SQL
Als u deze optie selecteert, wordt voor het uitvoeren van query's op databasetabellen de notatie van de brontabel gehanteerd en niet in de SQL 92-notatie. U kunt deze optie gebruiken om opdrachten in de notatie van de database op te geven.

Automatically Store
Deze optie zorgt ervoor dat query's automatisch worden opgeslagen wanneer ze voor de actieve tekening worden uitgevoerd.

Accumulate Options
Hiermee bepaalt u de samenstelling van selectie- en recordgroepen.

Accumulate Selection Set in Drawing
Als u deze optie selecteert, worden extra objecten aan de selectiegroep toegevoegd als u extra records selecteert in het venster Data View. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt telkens wanneer u een nieuw groep records selecteert in het venster Data View ook een nieuwe groep objecten in de tekening aangegeven.

Accumulate Record Set in Data View

Als u deze optie selecteert, worden extra records aan de recordgroep toegevoegd als u extra grafische objecten selecteert. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt in het venster Data View telkens een nieuwe groep records aangegeven wanneer u een nieuwe groep grafische objecten selecteert.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding