Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hier kunt u instellingen maken, hernoemen, wijzigen en verwijderen.

conversion set-up

Lijst met opties

Conversion Setups
Hier wordt een lijst van eerder opgeslagen conversie-instellingen en de standaardinstelling Standard weergegeven.

New
Hiermee opent u het dialoogvenster New Conversion Setup waarin u een nieuwe conversie-instelling kunt toevoegen op basis van een bestaande conversie-instelling.

Rename
Hiermee geeft u een conversie-instelling in de lijst een andere naam. U kunt alleen de conversie-instellingen die u zelf hebt gemaakt, een andere naam geven. U kunt de conversie-instelling Standard geen andere naam geven.

Modify
Hiermee geeft u het dialoogvenster Modify Conversion Setup weer waarin u opties kunt opgeven voor de geselecteerde tekeningconversie.

Delete
Hiermee verwijdert u de op dat moment gemarkeerde conversie-instelling. De conversie-instelling Standard kan niet worden verwijderd.
SketchUp Pro - Stunt aanbieding