Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Bij het koppelen van DGN-underlays kunt u hiermee de invoegpositie, schaal en rotatie benoemen, opzoeken en definiëren.

Oproepmethoden

Dialoogvenster_Attach_DGN_Underlay Knop
ac.mouse Lint: tabblad Insert > paneel Reference > Attach
ac.mouse Menu: Insert > DGN > Underlay
ac.mouse Werkbalk: Insert

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Name
Hiermee wordt het DGN-bestand aangeduid dat u hebt geselecteerd om bij te voegen.

Browse
Hiermee opent u het dialoogvenster Select Reference File (een standaarddialoogvenster voor bestandsselectie).

Select a design model from the DGN file
Toont alle ontwerpmodellen die in het DGN-bestand zijn gevonden. Als het DGN-bestand één ontwerpmodel bevat, wordt dat model weergegeven.

Bevat het DGN-bestand meerdere ontwerpmodellen, dan kan er slechts één model geselecteerd worden om het te koppelen. Standaard wordt het eerste model in de lijst geselecteerd.

Conversion Units
Hiermee worden de tekeneenheden van het DWF-bestand aangepast aan de basis- en subeenheden zoals opgegeven in het DGN-bestand. Als de basiseenheid in het DGN-bestand bijvoorbeeld is ingesteld op meters en de subeenheid op millimeters, en u wilt de DWG instellen op millimeters, dan selecteert u de subeenheden in het dialoogvenster Attach DGN Underlay.

Master Units
Hiermee worden de tekeneenheden van de DWG-tekening aangepast aan de basiseenheden in het DGN-bestand.

Sub Units
Hiermee worden de tekeneenheden van de DWG-tekening aangepast aan de subeenheden in het DGN-bestand.

Path Type
Hiermee selecteert u het volledige (absolute) pad, het relatieve pad naar het DGN-bestand, of No Path, de naam van het DGN-bestand (het DGN-bestand moet zich in dezelfde map bevinden als het huidige tekeningbestand).
OpmerkingDe groep Path Type is uitgeschakeld wanneer u een DGN-bestand koppelt dat op de Vault-clientserver bewaard wordt. Deze informatie wordt automatisch door de Vault ingevoerd.

Insertion Point
Hier kunt u het invoegpunt voor het geselecteerde DGN-bestand opgeven. Specify On-Screen is de standaardinstelling. De standaardinvoegpositie is 0,0,0.

Specify On-Screen
Als u deze optie inschakelt, kunt u gegevens achter de opdrachtprompt of met de aanwijzer invoeren. Als de optie Specify On-Screen is uitgeschakeld, moet u de invoegpositie invoeren in X, Y en Z.

X
Stel hier de waarde voor de X-coördinaat in.

Y
Stel hier de waarde voor de Y-coördinaat in.

Z
Stel hier de waarde voor de Z-coördinaat in.

Scale
Hier kunt u de schaalfactor van de geselecteerde DGN-underlay opgeven.

Als INSUNITS op “unitless” is ingesteld of als de underlay geen resolutie-informatie bevat, wordt de schaalfactor de breedte van de underlay in AutoCAD-eenheden. Als INSUNITS een waarde heeft zoals millimeters, centimeters, inches of feet, en de underlay informatie over de resolutie bevat, wordt de schaalfactor toegepast nadat de ware breedte van de underlay in AutoCAD-eenheden is vastgesteld.

Specify On-screen
Als u deze optie inschakelt, kunt u gegevens achter de opdrachtprompt of met de aanwijzer invoeren. Als u Specify On-Screen uitschakelt, dient u een waarde voor de schaalfactor in te voeren. De standaardwaarde voor de schaalfactor is 1.

Scale Factor Field
Hier voert u een waarde in voor de schaalfactor. De standaardwaarde voor de schaalfactor is 1.

Rotation
Hier kunt u de rotatiehoek van de geselecteerde DGN-underlay opgeven.

Specify on-screen
Als de optie Specify On-Screen is ingeschakeld, kunt u het dialoogvenster verlaten en het object draaien met de aanwijzer, of achter de opdrachtprompt een waarde voor de rotatiehoek invoeren.

Angle
Als de optie Specify On-Screen is uitgeschakeld, voert u de waarde voor de rotatiehoek in het dialoogvenster in. De standaardrotatiehoek is 0.

Show Details
Hiermee wordt het DGN-bestandspad weergegeven.

Found In
Hier wordt het pad weergegeven waar het DGN-bestand zich bevindt.

Saved Path
Hier wordt het pad weergegeven dat met de tekening wordt opgeslagen wanneer het DGN-bestand gekoppeld wordt. Het pad is afhankelijk van de instelling Path Type.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding