Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hier geeft u op welke mappen voor gegevensextractie moeten worden gebruikt.

Add Folder Options

Oproepmethoden

DATAEXTRACTION Knop


ac.mouse Lint: tabblad Annotate > paneel Tables > Extract Data
ac.mouse Menu: Tools > Data Extraction
ac.mouse Werkbalk: Modify II
ac.keyboard Opdrachtinvoer: dataextraction

Overzicht
Tekeningen in de geselecteerde mappen worden gecontroleerd op gegevenswijzigingen.

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven.

Folder
Hier wordt het pad naar de opgegeven map weergegeven.

De knop Folder
Klik op de knop [...] om de map te selecteren in een standaarddialoogvenster voor bestandsselectie.

Options

Automatically include new drawings added in this folder to the data extraction
Als u deze optie selecteert, worden nieuwe tekeningen in de gegevensextractie opgenomen wanneer ze aan de map worden toegevoegd. Het dialoogvenster New Drawings Found wordt geopend wanneer nieuwe tekeningen worden toegevoegd. Wanneer dit selectievakje ingeschakeld is, zijn de opgegeven mappen 'live'. Wanneer dit selectievakje uitgeschakeld is, zijn de mappen 'statisch'.

Include subfolders
Als u deze optie selecteert, worden tekeningen in submappen van geselecteerde mappen opgenomen in het gegevensextractieproces.

Utilize wild-card characters to select drawings
Als u deze optie selecteert, wordt een tekstinvoerveld geactiveerd waarin u met behulp van jokertekens zoekcriteria kunt invoeren om specifieke tekeningen te selecteren.

Veld voor jokertekens
Voer jokertekens in. Geldige tekens zijn * ? .

Dialoogvenster Data Extraction - Additional Settings

In dit dialoogvenster kunt u opties voor het ophalen van objecten in geneste en xref-blokken en opties voor het tellen van blokken opgeven. Tevens kunt u kiezen welke objecten u wilt ophalen: alle objecten of alleen die in het werkvlak.Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven.

Extraction settings

Extract objects from blocks
Als u dit selectievakje inschakelt, worden in blokken geneste objecten opgenomen.

Extract objects from xrefs
Als u dit selectievakje inschakelt, worden objecten en blokken in referentiebestanden opgenomen.

Include Xrefs in Block Counts
Als u dit selectievakje inschakelt, worden referentietekeningen opgenomen wanneer blokken worden geteld.

Extract from

Objects in model space
Als u deze optie selecteert, worden alleen de objecten in het werkvlak opgenomen en worden objecten in het papierkader genegeerd.

All objects in drawing
Als u deze optie selecteert, worden alle objecten in het werkvlak en het papierkader opgenomen in de tekening, inclusief tekeninggegevens. Deze optie is standaard ingeschakeld.

 

SketchUp Pro - Stunt aanbieding