Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee worden gebruikergedefinieerde DGN-toewijzingsset-ups gemaakt en bewerkt.

Het dialoogvenster DGN Mapping Setups wordt weergegeven. Dit kan ook via de dialoogvensters Import DGN Settings en Export DGN Settings worden geopend.

Tijdens het importproces worden DGN/DWG-basisgegevens naar de overeenkomstige DWG/DGN-gegevens geconverteerd. De (standaard) toewijzingsconversie Standard wordt gebruikt om DGN-niveaus, -lijnstijlen, -lijndiktes en -kleuren aan equivalente DWG-lagen, -lijntypen, -lijndiktes en -kleuren toe te wijzen.

Met de opdracht DGNMAPPING kunt u conversies van toewijzingen op basis van de CAD-standaarden van uw bedrijf maken, bewerken, hernoemen of verwijderen, bijvoorbeeld:

  • De namen van DGN-niveaus wijzigen in de namen van de toepasselijke DWG-lagen
  • Niet-ondersteunde DGN-lijnstijlen opnieuw toewijzen aan DWG-lijntypes
  • Lijndiktes opnieuw toewijzen en kleurtoewijzing aanpassen

Zo kunt u het import-/exportproces stroomlijnen terwijl u uitgebreide aanpassingen tot een minimum beperkt.

De lijst met conversietoewijzingsset-ups wordt gesorteerd op toewijzingstype, afhankelijk van waar deze werd geopend. De toewijzingsset-up Standard staat altijd boven aan de lijst. Deze toewijzingsset-up is de standaardconversie gebaseerd op het bestand dat wordt geĆÆmporteerd of geĆ«xporteerd. Deze kan niet bewerkt worden.
Onderwerpen in deze sectie

Dialoogvenster DGN Mapping Setups
Hiermee kunt u toewijzingsset-ups maken, hernoemen, wijzigen en verwijderen.

Dialoogvenster New Mapping Setup
Hiermee kunt u de nieuwe toewijzingsset-up benoemen, instellen op welke toewijzingsset-up de nieuwe moet worden gestart, en aangeven op welke toewijzingstypen u de nieuwe stijl wilt toepassen.

Dialoogvenster Modify DGN Mapping Setup
Hiermee worden de eigenschappen voor de geselecteerde toewijzingsset-up ingesteld.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding