Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee worden een of meer DGN-bestanden op basis van de actieve tekening gemaakt

Oproepmethoden

DGNEXPORT Knop


ac.mouse Menu: menu Application Export > DGN File

Het dialoogvenster Export DGN File (een standaarddialoogvenster voor bestandsselectie) wordt weergegeven. Wanneer u een DGN-bestandsnaam opgeeft, wordt het dialoogvenster Export DGN Settings weergegeven. Met DGNEXPORT kunt u een V8- of V7-bestand exporteren.

Als u -dgnexport achter de opdrachtprompt typt, worden er opties weergegeven.

Zie de specifieke details in de Conversietabel voor DGNEXPORT over de verschillende opties voor het exporteren van DWG-objecten en andere gegevens naar DGN-bestanden.
Waarschuwing
Bepaalde programma's die met DGN-bestanden werken, bieden geen ondersteuning voor uitgebreide tekens die in het Windows-besturingssysteem zijn toegestaan voor bestandsnamen. U kunt dan ook beter geen tekens met accenten of Aziatische karakters in bestandsnamen gebruiken wanneer u DGNEXPORT benut.
Onderwerpen in deze sectie

Dialoogvenster Export DGN Settings

Hiermee bepaalt u hoe objecten worden verwerkt bij export naar een DGN-bestand.

  • Conversietabel voor DGNEXPORT
  • -DGNEXPORT

Als u -dgnexport typt achter de opdrachtprompt, worden de volgende prompts weergegeven.

Dialoogvenster Export DGN Settings
Hiermee bepaalt u hoe objecten worden verwerkt bij export naar een DGN-bestand.

De volgende opties worden weergegeven:

External DWG References
Hier bepaalt u hoe referentietekeningen worden verwerkt.

Translate All DWG References to DGN Files
Alle DWG-referentiebestanden, met inbegrip van geneste DWG-referentiebestanden, worden geconverteerd naar DGN-bestanden. De resulterende DGN-bestanden hebben dezelfde bestandsnaam als de DWG-bestanden, maar met de bestandsextensie .DGN.

Met de volgende set opties kunt u kiezen of u DGN-referentiebestanden al dan niet wilt overshrijven

  • Prompt to Overwrite
  • Overwrite without Prompting
  • Do Not Overwrite

Bind All DWG References into One DGN file
Het bovenliggende DWG-bestand en alle DWG-referentiebestanden worden tot één DGN-bestand gecombineerd. De DWG-referentiebestanden worden naar cellen geconverteerd als deel van het primaire DGN-bestand.

Ignore DWG References

DWG-referentiebestanden worden niet opgenomen in het resulterende DGN-bestand.

External DGN References
Hier geeft u op of DGN-underlays in het DWG-bestand moeten worden geëxporteerd als DGN-referenties van het resulterende DGN-bestand.

Export DGN Underlays as DGN References
Wanneer deze optie ingeschakeld is, worden DGN-underlays samen met de basistekening als DGN-referenties geëxporteerd. Wanneer deze optie uitgeschakeld is, worden DGN-underlays niet geëxporteerd.
OpmerkingExporteer tekeningen met V8 DGN-underlays niet naar een V7 DGN-bestandsindeling. De V8 DGN-verwijzingen kunnen niet in een V7 DGN-bestand weergegeven worden, omdat de V8 DGN-bestandsindeling geen geldig ontwerpbestand is voor het resulterende V7 DGN-bestand.

Specify Seed File
Een seed-bestand voor een DGN-bestand lijkt op een tekeningsjabloon (DWT-bestand) met standaardinstellingen en attributen, zoals werkeenheden. Bij het converteren van DWG- naar DGN-indeling is het van cruciaal belang dat u het juiste DGN-seed-bestand (Engels, metrisch of gebruikergedefinieerd) en de juiste conversie-eenheden selecteert. Bovendien bevat het seed-bestand instellingen die niet in een DWG-bestand voorkomen en dus door het geëxporteerde DGN-bestand worden overgenomen.

Hierbij gaat het om instellingen zoals werkeenheden en resolutie, en een instelling die aangeeft of het bestand 2D dan wel 3D is.

Conversion Units
Selecteer de juiste conversie-eenheden voor de conversie. Het DGN-seed-bestand bevat werkeenheden (Engels of metrisch) genaamd master units (basiseenheden) en sub units (subeenheden). Eén DWG-eenheid wordt geconverteerd naar één basiseenheid of één subeenheid.

Master Units
Hiermee geeft u op dat één DWG-tekeneenheid moet worden geconverteerd naar één basiseenheid van het opgegeven DGN-seed-bestand.

Sub Units

Hiermee geeft u op dat één DWG-tekeneenheid moet worden geconverteerd naar één subeenheid van het opgegeven DGN-seed-bestand.
Opmerking
De basis- en subeenheden van het geselecteerde DGN-seed-bestand worden ter referentie naast de knoppen weergegeven.

Vervolgkeuzelijst voor bestandsnaam
Geef de naam van het DGN-seed-bestand op. Tijdens het installatieproces zijn verschillende voorbeeld-seed-bestanden naar uw computer gekopieerd.

Bladerknop
Hiermee wordt het dialoogvenster Select Seed File (een Standaarddialoogvensters voor bestandsselectie) weergegeven, waarin u het DGN-seed-bestand kunt selecteren.

Zie de specifieke details in de Conversietabel voor DGNEXPORT over de verschillende opties voor het exporteren van DWG-objecten en andere gegevens naar DGN-bestanden.

Standaard DGN-seed-bestanden
In de volgende tabel ziet u de standaard DGN-seed-bestanden en de bijbehorende instellingen. Mogelijk moet u deze instellingen bewerken of het juiste seed-bestand voor uw conversiebehoeften ophalen.Naam van DGN-seed-bestand     Master Unit (label)     Sub Unit (label)    

Resolutie
V7-Imperial-Arch01-Seed2D.dgn     Feet (‘)     Inches (“)     12”/1’ en 8000 POS
V7-Imperial-Arch01-Seed3D.dgn     Feet (‘)     Inches (“)    

12”/1’ en 8000 POS
V7-Imperial-Arch02-Seed2D.dgn     Feet (‘)     Inches (“)     12”/1’ en 1000 POS
V7-Imperial-Arch02-Seed3D.dgn     Feet (‘)     Inches (“)    

12”/1’ en 1000 POS
V7-Imperial-Civil01-Seed2D.dgn     Feet (‘)     Tenths (tn)     10tn/1’ en 100 POS
V7-Imperial-Civil01-Seed3D.dgn     Feet (‘)     Tenths (tn)     10tn/1’ en 100 POS
V7-Imperial-Civil02-Seed2D.dgn     Feet (‘)     Tenths (tn)     10tn/1’ en 1000 POS
V7-Imperial-Civil02-Seed3D.dgn     Feet (‘)     Tenths (tn)     10tn/1’ en 1000 POS
V7-Metric-Seed2D.dgn     Meters (m)     Millimeters (mm)     1000mm/1m en 1 POS
V7-Metric-Seed3D.dgn     Meters (m)     Millimeters (mm)     1000mm/1m en 1 POS
V8-Imperial-Seed2D.dgn     Feet (‘)     Inches (“)     304800 per foot
V8-Imperial-Seed3D.dgn     Feet (‘)     Inches (“)     304800 per foot
V8-Metric-Seed2D.dgn     Meters (m)     Millimeters (mm)     1000mm per millimeter
V8-Metric-Seed3D.dgn     Meters (m)     Millimeters (mm)    

1000mm per millimeter

Translate DWG Properties to DGN Properties
Hiermee wordt de toewijzingsset-up geselecteerd en beheerd die voor de actieve DGN-export wordt gebruikt.

Select Mapping Setup
Hier worden de gedefinieerde toewijzingsset-ups weergegeven.

Standard is de standaard toewijzingsset-up waarbij gegevens worden geëxtraheerd uit de tekening die wordt geëxporteerd, en een automatische toewijzing op DGN-lagen, -lijntypen, -lijndiktes en -kleuren wordt toegepast, zoals in het toewijzingsvoorbeeld wordt weergegeven.

Setup Description
Hier wordt de beschrijving van de geselecteerde toewijzingsset-up weergegeven.

Mapping Setups
Hiermee wordt het dialoogvenster DGN Mapping Setups geopend, waarin u nieuwe toewijzingsset-ups kunt maken en bestaande toewijzingsset-ups kunt hernoemen, wijzigen of verwijderen (zie DGNMAPPING).

Mapping Preview for Setup
Hier worden alle eigenschappen weergegeven van zowel het geëxporteerde DWG-bestand in de DWG-kolom, als de geselecteerde toewijzingsset-up in de DGN-kolom.
Opmerking
De referentie-eigenschappen staan niet in het voorbeeld, maar eigenschappen die van toepassing zijn op de referenties die in het toewijzingsvoorbeeld worden weergegeven, worden ook op de referenties toegepast.

Conversietabel voor DGNEXPORT

In de volgende tabel wordt aangegeven welke DGN-objecten en -voorzieningen kunnen worden geëxporteerd en wordt het conversiebereik toegelicht.

-DGNEXPORT

Als u -dgnexport typt achter de opdrachtprompt, worden de volgende prompts weergegeven.

Lijst met prompts

De volgende prompts worden weergegeven.

Enter DGN file format [V7/V8] : geef op of het bestand DGN V7 of V8 is

Enter filename for DGN export : geef het pad en de bestandsnaam van het DGN-bestand op

Specify conversion units [Master/Sub] : typ m of s, of druk op Enter

Specify mapping setup or [?] : geef toewijzingsset-up op, of typ ? om filter van toewijzingsset-up te specificeren

Specify seed file or [?] : geef het pad en de bestandsnaam van het seed-bestand op
TipMaak een script met behulp van -DGNEXPORT om tekeningen als batch naar DGN-bestanden te exporteren.

File Format
Hiermee wordt de bestandsindeling opgegeven van het DGN-bestand dat wordt geëxporteerd.

Filename
Bestandsnamen mogen maximaal 255 tekens lang zijn en kunnen letters, cijfers en spaties bevatten, evenals speciale tekens die niet door Microsoft Windows of dit programma worden gebruikt.

Teneinde fouten te voorkomen wanneer u een bestandsnaam invoert, is het raadzaam het DGN-bestand en -pad als volgt op te geven:

pad\bestandsnaam

or

“pad\bestandsnaam”
Geef het pad en de bestandsnaam van het DGN-bestand op.

Units
Hiermee kunt u een waarde voor tekeneenheden opgeven waarmee het DGN-bestand geschaald zal worden.

Mapping Setups
Hiermee kunt u de toewijzingsset-up van het geselecteerde ontwerpmodel opgeven.

?

Nadat u een filter hebt opgegeven, wordt er een lijst weergegeven met beschikbare toewijzingsset-ups voor export die aan het filter voldoen, en wordt er een nieuwe prompt weergegeven.

Seed File
Geef een seed-bestand op dat overeenkomt met het bestaande gedrag van andere opdrachten met filters.

* ?

SketchUp Pro - Stunt aanbieding