Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee wordt de 3D-gezichtshoek ingesteld.

Oproepmethoden
Menu: View > 3D Views > Viewpoint Presets

Overzicht

Het dialoogvenster Viewpoint Presets wordt weergegeven.

Het dialoogvenster Viewpoint Presets
Hiermee definieert u de instellingen voor 3D-gezichtshoeken.

Oproepmethoden
Menu:  View3D ViewsViewpoint PresetsNiet beschikbaar in menu's in de huidige werkomgeving.
Opdrachtinvoer: ddvpoint

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Gezichtshoeken instellen
Hier definieert u de richting van het aanzicht ten opzichte van het wereldcoördinatenstelsel (WCS) of een gebruikerscoördinatenstelsel (UCS).Absolute to WCS
De weergaverichting instellen ten opzichte van het WCS.

Relative to UCS
De weergaverichting instellen ten opzichte van het actieve UCS.

From
De gezichtshoeken instellen.

X Axis
Hiermee stelt u de hoek in ten opzichte van de X-as.

XY Plane
Hiermee stelt u de hoek in ten opzichte van het XY-vlak.

U kunt de gezichtshoeken ook instellen via het schermvoorbeeld. De zwarte lijn geeft de nieuwe hoek aan, De grijze lijn geeft de actieve hoek aan. U definieert een hoek door het binnenste deel van de cirkel of halve cirkel te selecteren. Als u een begrensd buitenste deel selecteert, wordt de hoek afgerond op de waarde die in het geselecteerde deel wordt getoond. Als u de binnenboog of een gebied daarbinnen selecteert, wordt de hoek niet afgerond, en kan het resultaat een breuk zijn.

Set to Plan View
Hiermee stelt u de gezichtshoeken zodanig in dat het bovenaanzicht (XY plane) ten opzichte van het geselecteerde coördinatenstelsel wordt weergegeven.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding