Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee wordt de weergavestijl en de grootte van puntobjecten bepaald.

Oproepmethoden

DDPTYPE Knop


ac.mouse Lint: tabblad Home > paneel Utilities > Point Style
ac.mouse Menu: Format > Point Style
ac.keyboard Opdrachtinvoer: 'ddptype voor transparant gebruik

Het dialoogvenster Point Style wordt geopend.

Dialoogvenster Point Style
Hier worden de huidige puntstijl en puntgrootte weergegeven. U wijzigt de puntstijl door op een pictogram te klikken.

De volgende opties worden weergegeven:

Point Display Images
Hiermee geeft u de afbeelding op die wordt gebruikt voor de weergave van puntobjecten. De puntstijl wordt opgeslagen in de systeemvariabele PDMODE.

Point Size
Hier stelt u de grootte in waarmee punten worden weergegeven. De opgegeven waarde kan relatief ten opzichte van het scherm zijn maar ook in absolute eenheden worden uitgedrukt. De weergavegrootte van punten wordt opgeslagen in de systeemvariabele PDSIZE. Bij de volgende puntobjecten die u tekent, wordt de nieuwe waarde gebruikt.

Set Size Relative to Screen
De puntgrootte ten opzichte van de schermgrootte bepalen. De puntweergave verandert niet wanneer u in- of uitzoomt.

Set Size in Absolute Units
Hiermee wordt de puntgrootte uitgedrukt in de eenheden die u onder de optie Point Size hebt ingesteld. Wanneer u in- of uitzoomt, worden de punten respectievelijke groter en kleiner weergegeven.


SketchUp Pro - Stunt aanbieding