Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee worden regeltekst, bematingstekst, attribuutdefinities en controlekaders bewerkt.

Oproepmethoden

DDEDIT Knop


Menu: Modify > Object > Text >Edit
Werkbalk: Tekst
Snelmenu: Selecteer een tekstobject, klik met de rechtermuisknop in het tekengebied en klik op Edit.
Aanwijsapparaat: Dubbelklik op een tekstobject.

Lijst met prompts

De volgende prompts worden weergegeven.

Selecteer een annotatieobject of [Undo]:

Object Selection
Hiermee wordt de toepasselijke bewerkingsmethode weergegeven voor het type tekst dat u selecteert

  • Wanneer de systeemvariabele TEXTED op 0 of 2 is ingesteld, geeft tekst die gemaakt is met TEXT de In-Place Text Editor weer zonder de werkbalk Text Formatting en de liniaal. Klik met de rechtermuisknop om opties weer te geven.
  • Als de tekst is gemaakt met MTEXT, wordt de In-Place Text Editor weergegeven.
  • Als u attribuutdefinities maakt (die geen deel uitmaken van een blokdefinitie), wordt het dialoogvenster Edit Attribute Definition geopend.
  • Als u controlekaders voor eigenschappen selecteert, wordt het dialoogvenster Geometric Tolerance weergegeven.

De prompt bij de opdracht DDEDIT wordt herhaald totdat u op Enter drukt om de opdracht te beƫindigen.

Undo
Hiermee herstelt u de voorgaande instellingen voor de tekst of attribuutdefinitie. U kunt deze optie direct na het bewerken gebruiken.

Het dialoogvenster Edit Text

Wanneer de systeemvariabele TEXTED op 1 is ingesteld, wordt tekst gewijzigd die met TEXT gemaakt is. Voer de nieuwe tekst in en klik op OK.

Wilt u veld aan de tekst toewijzen, klik dan met de rechtermuisknop op de tekst waar u het veld wilt invoegen en klik op Insert Field in het snelmenu om het dialoogvenster Field weer te geven.

Het dialoogvenster Edit Attribute Definition

Hiermee kunt u de aanduiding, prompt en standaardwaarde van een attribuutdefinitie wijzigen.

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Tag
Hier geeft u de attribuutaanduiding op waarmee het attribuut in de tekening wordt aangeduid. De tag kan uitroeptekens (!) bevatten. De wijziging in hoofdlettergebruik wordt niet meteen in het tagveld weergegeven.

Prompt

Hiermee definieert u de attribuutprompt die wordt weergegeven wanneer u een blok met deze attribuutdefinitie invoegt.

Standaard
Hiermee definieert u de standaardwaarde van het attribuut.

Als u een veld als de waarde wilt gebruiken, klikt u eerst met de rechtermuisknop en vervolgens op Insert Field in het snelmenu om het dialoogvenster Field weer te geven.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding