Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee maakt u een horizontale, verticale of geroteerde beperking op basis van de locaties van de oorsprong van de extensielijn en de dimensielijn.

Oproepmethoden

DCLINEAR Knop
Lint: tabblad Parametricpaneel DimensionalLinear

Overzicht

Deze opdracht werkt hetzelfde als de optie Linear in DIMCONSTRAINT.

In onderstaande tabel worden de geldige beperkingsobjecten en -punten weergegeven:

DCLINEAR

Geldige objecten of punten


Kenmerken

Lijn

Polylijnsegment

Boog

Twee beperkingspunten op objecten

  • Wanneer u een lijn of boog geselecteeerd hebt, wordt de horizontale of verticale afstand tussen de eindpunten van het object beperkt.

Lijst met prompts

De volgende prompts worden weergegeven.

Specify first constraint point or [Object]

SketchUp Pro - Stunt aanbieding