Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Handleiding

HP Workstations

HP Workstation demonstratie dagen

De dbConnect Manager vormt de primaire interface voor de connectiviteitsfunctie.

Oproepmethoden
ac.mouse Menu: Tools > Palettes > dbConnect.

U kunt databasetabellen bekijken en bewerken, query's uitvoeren (SQL, Structured Query Language) en tabelrecords koppelen aan grafische objecten. De dbConnect Manager wordt standaard geopend als een verankerd venster aan de linkerkant van het AutoCAD-tekengebied.

Wanneer u de dbConnect Manager opent, wordt een kleine rode X weergegeven in de rechterbenedenhoek van elke database en elk gegevensobject. De X geeft aan dat deze objecten momenteel niet zijn gekoppeld. Als u een koppeling met een database of een gegevensobject wilt aanbrengen, dubbelklikt u in de dbConnect Manager.

Lijst met opties

De dbConnect Manager bevat de volgende componenten:

  • dbConnect Manager Buttons
  • dbConnect Manager Tree View
  • Drawing Nodes Shortcut Menu
  • Database Objects Shortcut Menu
  • Data Sources Node Shortcut Menu
  • Data Objects Shortcut Menu

Knoppen in dbConnect Manager

Databaseobjecten weergeven en manipuleren.View Table
Hiermee opent u een tabel in een externe database, in de modus Alleen-lezen. Deze knop is alleen beschikbaar wanneer er een enkele tabel, een koppelingsjabloon of een labelsjabloon in de structuurweergave is geselecteerd.

Edit Table
Hiermee opent u een externe database, in de bewerkingsmodus. Deze knop is alleen beschikbaar wanneer er een enkele tabel, een koppelingsjabloon of een labelsjabloon in de structuurweergave is geselecteerd.

Execute Query
Hiermee kunt u een query uitvoeren. Deze knop is alleen beschikbaar wanneer er een query is geselecteerd in de structuurweergave.

New Query
Hiermee geeft u het dialoogvenster New View weer. Deze knop is alleen beschikbaar als een enkele tabel, koppelingssjabloon of query is geselecteerd. Als er een query is geselecteerd, kunt u met deze knop de Query Editor openen. Hierin kunt u de query bewerken.

New Link Template
Hiermee geeft u het dialoogvenster New Link Template weer. Deze knop is alleen beschikbaar als een enkele tabel of koppelingssjabloon is geselecteerd. Als er een koppelingssjabloon is geselecteerd, kunt u met deze knop het dialoogvenster Link Template openen. Hierin kunt u het koppelingssjabloon bewerken. Deze knop is niet actief voor koppelingsjablonen met koppelingen die reeds in de tekening zijn gedefinieerd.

New Label Template
Hiermee geeft u het dialoogvenster New Label Template weer. Deze knop is alleen beschikbaar als een enkele tabel, koppelingssjabloon of labelsjabloon is geselecteerd. Als er een labelsjabloon is geselecteerd, kunt u met deze knop het dialoogvenster Label Template openen. Hierin kunt u het labelsjabloon bewerken.

Structuurweergave in dbConnect Manager
Deze structuur bevat knooppunten voor elke geopende tekening, evenals het knooppunt Data Sources met alle beschikbare gegevensbronnen die op uw systeem zijn geconfigureerd.

Snelmenu Drawing Nodes
Het cursormenu bevat de opties die beschikbaar zijn voor een geopende tekening. Klik met de rechtermuisknop op een knooppunt van een geopende tekening.Export Template Set
Hiermee opent u het dialoogvenster Export Template Set, waarin u alle koppeling- en labelsjablonen van de tekening kunt opslaan in een extern bestand.

Import Template Set
Hiermee opent u het dialoogvenster Import Template Set, waarin u een verzameling koppeling- en labelsjablonen kunt importeren die zijn opgeslagen in een extern bestand.

Export Query Set
Hiermee opent u het dialoogvenster Export Query Set, waarin u alle query's die in de tekening zijn opgeslagen, kunt opslaan in een extern bestand. De geƫxporteerde query-gaanmeldingsnaam wordt opgeslagen met de extensie .dbq.

Import Query Set
Hiermee opent u het dialoogvenster Import Query Set. In dit venster kunt u een verzameling query's importeren die zijn opgeslagen in een extern bestand met de extensie .dbq.

Show Labels
Met deze knop kunt u de weergave van alle labels in de geselecteerde tekening inschakelen.

Hide Labels
Met deze knop kunt u de weergave van alle labels in de geselecteerde tekening uitschakelen.

Reload Labels
Met deze knop kunt u de veldwaarden van de labels in de geselecteerde tekening bijwerken, zodat alle wijzigingen die in de tabel in de brondatabase zijn aangebracht, worden weergegeven.

Snelmenu Database Objects
Dit menu bevat de opties die beschikbaar zijn voor de databaseobjecten (zoals koppelingsjablonen, labelsjablonen en query's) die aan de tekeningknooppunten zijn gekoppeld. Voor verschillende databaseobjecten zijn verschillende menuopties beschikbaar. Zo worden er bijvoorbeeld andere menuopties weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop op een query klikt dan wanneer u met de rechtermuisknop op een koppelingsjabloon klikt. Voor de diverse databaseobjecten zijn in het snelmenu de volgende opties beschikbaar.

View Table
Hiermee opent u een tabel in een externe database, in de modus Alleen-lezen. Deze optie is alleen beschikbaar voor koppelingsjablonen.

Edit Table
Hiermee opent u een externe database, in de bewerkingsmodus. Deze optie is alleen beschikbaar voor koppelingsjablonen.

Edit
Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u de eigenschappen van het geselecteerde databaseobject kunt bewerken. Deze menuoptie is beschikbaar voor koppelingsjablonen, labelsjablonen en query's. Deze optie is niet beschikbaar voor koppelingsjablonen met koppelingen die reeds in de tekening zijn gedefinieerd.

Delete
Hiermee verwijdert u het geselecteerde databaseobject. Deze menuoptie is beschikbaar voor koppelingsjablonen, labelsjablonen en query's.

Duplicate
Met deze optie kunt u een kopie van het geselecteerde databaseobject maken en de kopie invoegen in de actieve tekening. Deze menuoptie is beschikbaar voor koppelingsjablonen, labelsjablonen en query's.

Rename
Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u de naam van het geselecteerde databaseobject kunt wijzigen. Deze menuoptie is beschikbaar voor koppelingsjablonen, labelsjablonen en query's. Deze optie is niet beschikbaar voor koppelingsjablonen met koppelingen die reeds in de tekening zijn gedefinieerd.

New Query
Hiermee opent u het dialoogvenster New Query . Deze optie is alleen beschikbaar voor koppelingsjablonen.

Link Select
Hiermee geeft u het dialoogvenster Link Select weer. Deze optie is alleen beschikbaar voor koppelingsjablonen.

New Label Template
Hiermee opent u het dialoogvenster New Label Template . Deze optie is alleen beschikbaar voor koppelingsjablonen.

Show Labels
Als u deze optie kiest, worden alle labels weergegeven die aan het geselecteerde databaseobject zijn gekoppeld. Deze optie is alleen beschikbaar voor koppelingsjablonen en labelsjablonen.

Hide Labels
Als u deze optie kiest, worden alle labels die aan het geselecteerde databaseobject zijn gekoppeld niet weergegeven. Deze optie is alleen beschikbaar voor koppelingsjablonen en labelsjablonen.

Delete Links
Hiermee verwijdert u alle koppelingen in de actieve tekening die gebruik maken van het geselecteerde koppelingsjabloon. Deze optie is alleen beschikbaar voor koppelingsjablonen.

Delete Labels
Hiermee verwijdert u alle labels in de actieve tekening die gebruik maken van het geselecteerde labelsjabloon. Deze optie is alleen beschikbaar voor labelsjablonen.

Synchronize
Hiermee kunt u controleren of alle koppelingen in de actieve tekening die zijn gebaseerd op de geselecteerde koppeling geldige waarden bevatten. Gevonden problemen worden gerapporteerd in het dialoogvenster Synchronize. Deze optie is alleen beschikbaar voor koppelingsjablonen.

Reload
Met deze knop kunt u de veldwaarden bijwerken van alle labels in het geselecteerde labelsjabloon, zodat alle wijzigingen worden weergegeven die in de tabel in de brondatabase zijn aangebracht. Deze optie is alleen beschikbaar voor labelsjablonen.

Execute
Hiermee voert u de geselecteerde query uit. Deze optie is alleen beschikbaar voor query's.

Delete Links
Hiermee verwijdert u alle koppelingen in de actieve tekening die gebruik maken van het geselecteerde koppelingsjabloon. Deze optie is alleen beschikbaar voor koppelingsjablonen.

Snelmenu Data Sources
Dit menu bevat de opties die beschikbaar zijn voor gegevensbronnen. Klik met de rechtermuisknop op het knooppunt Data Sources.Configure Data Source
Hiermee opent u het the dialoogvenster Configure a Data Source. In dit venster kunt u een nieuwe gegevensbron configureren of een bestaande bron bewerken.

Snelmenu Database Objects
Dit menu bevat de opties die beschikbaar zijn voor gegevensobjecten. Klik met de rechtermuisknop op een gegevensobject (zoals een catalogus of een tabel) in het knooppunt Data Sources.

Connect
Hiermee maakt u een koppeling met het geselecteerde gegevensobject. Deze optie is beschikbaar voor gegevensbronnen, catalogi en schema's.

Disconnect
Hiermee verbreekt u de koppeling met het geselecteerde gegevensobject. Deze optie is beschikbaar voor gegevensbronnen, catalogi en schema's.

Synchronize
Hiermee opent u het dialoogvenster Synchronize. Deze optie is alleen beschikbaar voor gekoppelde gegevensbronnen.

Configure
Hiermee opent u het the dialoogvenster Configure a Data Source. In dit venster kunt u een nieuwe gegevensbron configureren of een bestaande bron bewerken. Deze optie is alleen beschikbaar voor niet-gekoppelde gegevensbronnen.

View Table
Hiermee opent u de geselecteerde databasetabel, in de modus Alleen-lezen. Deze optie is alleen beschikbaar voor tabellen.

Edit Table
Hiermee opent u de geselecteerde database, in de bewerkingsmodus. Deze optie is alleen beschikbaar voor tabellen.

New Link Template
Hiermee opent u het dialoogvenster New Link Template. Deze optie is alleen beschikbaar voor databasetabellen.

New Label Template
Hiermee opent u het dialoogvenster New Label Template . Deze optie is alleen beschikbaar voor databasetabellen.

New Query
Hiermee opent u het dialoogvenster New Query . Deze optie is alleen beschikbaar voor databasetabellen.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding