Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee opent u het dialoogvenster Data Link.

Oproepmethoden

DATALINK Knop


ac.mouse Lint: tabblad Insert > paneel Linking & Extraction > Data Link
ac.mouse Menu: Tools > Data Links > Data Link Manager

Overzicht

Een tabel kan aan gegevens in een Microsoft Excel-bestand (XLS, XLSX of CSV) gekoppeld worden. U kunt aan een gehele spreadsheet, bepaalde rij, kolom of cel, of celbereik in Excel koppelen.

Data Link Manager

Hiermee kunt u gegevenskoppelingen maken, bewerken en beheren.

data link manager

Opdrachtinvoer: datalink

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Structuur van gegevenskoppelingen
Hier wordt weergegeven welke koppelingen de tekening bevat. Tevens ziet u hier opties voor het maken van nieuwe gegevenskoppelingen.

Excel Links
Hier wordt een lijst weergegeven van de Microsoft Excel-gegevenskoppelingen in de tekening. Als het pictogram de vorm van een ononderbroken keten heeft, is de gegevenskoppeling geldig. Heeft het pictogram de vorm van een onderbroken keten, dan is de gegevenskoppeling verbroken.

Create a New Excel Data Link
Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u de naam voor een nieuwe gegevenskoppeling kunt invoeren. Nadat u een naam hebt opgegeven, wordt het dialoogvenster New Excel Data Link weergegeven.

Details
Hier wordt informatie weergegeven over de gegevenskoppeling die in de structuur erboven is geselecteerd.

Preview
Hiermee verkrijgt u een voorbeeld van de gekoppelde gegevens zoals deze in de tekeningtabel worden weergegeven. Wanneer er geen gegevenskoppeling geselecteerd is, wordt geen voorbeeld weergegeven.

Dialoogvenster New Excel Data Link
In dit venster kunt u gegevens uit een werkblad dat in Microsoft Excel is gemaakt, koppelen aan een tabel in uw tekening.Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

File
Hiermee worden het bestand en bestandspad opgegeven waarmee een gegevenskoppeling moet worden gemaakt.

Choose an Excel File
Hiermee kunt u een bestaand Microsoft XLS-, XLSX- of CSV-bestand kiezen om aan uw tekening te koppelen. Onder aan deze vervolgkeuzelijst kunt u een nieuw XLS-, XLSX- of CSV-bestand selecteren waaruit een gegevenskoppeling kan worden gemaakt.

Klik op de knop [...] om een ander Microsoft Excel-bestand op de computer te zoeken.

Path Type
Hiermee wordt bepaald welk pad wordt gebruikt om het bovenstaande bestand te vinden. Er zijn drie padopties: volledig pad, relatief pad en geen pad.

  • Full Path.Hiermee wordt het volledige pad van het bovenstaande bestand gebruikt, inclusief de hoofdmap en alle submappen die het gekoppelde Microsoft Excel-bestand bevatten.
  • Relative Path.Hiermee wordt het bestandspad relatief aan het actieve tekenbestand gebruikt om naar het gekoppelde Microsoft Excel-bestand te verwijzen. Als u een relatief pad wilt gebruiken, moet het gekoppelde bestand worden opgeslagen.
  • No Path. Hiermee wordt alleen de bestandsnaam van het gekoppelde Microsoft Excel-bestand gebruikt voor verwijzing.

Link Options
Hiermee kunt u opgeven welke gegevens in uw Excel-bestand aan uw tekening gekoppeld moeten worden.

Select the Excel Sheet to Link to
Hier ziet u de namen van alle bladen in het opgegeven XLS-, XLSX- of CSV-bestand. De onderstaande koppelingsopties worden toegepast op het hier gekozen blad.

Link Entire Sheet
Hiermee wordt het gehele opgegeven blad in uw Excel-bestand aan een tabel in uw tekening gekoppeld.

Link to a Named Range
Hiermee wordt een benoemd bereik cellen die zich al in uw Excel-bestand bevinden, aan een tabel in uw tekening gekoppeld.

Wanneer u op de pijl klikt, worden de beschikbare benoemde bereiken in het gekoppelde werkblad weergegeven.

Link to Range
Hiermee kunt u een celbereik in het Excel-bestand aan een tabel in de tekening koppelen.

Voer in het tekstvak het celbereik in dat u aan de tekening wilt koppelen. Geldige bereiken zijn onder andere

  • Rechthoekige gebieden (bijvoorbeeld A1:D10)
  • Volledige kolommen (bijvoorbeeld A:A)
  • Reeksen kolommen (bijvoorbeeld A:D)

Klik op de knop rechts van het tekstvak om een voorbeeld van het gekoppelde bereik te bekijken.

Preview Window
Hiermee wordt een voorbeeld van uw tabel weergegeven met de opties die u hebt toegepast.

More Options
Hiermee worden meer opties weergegeven. Deze knop wordt beschikbaar wanneer u een bestaand Excel-bestand gebruikt of naar een nieuw bestand bladert.

Cell Contents
De opties in dit vak bepalen hoe gegevens vanuit de externe bron in de tekening worden geïmporteerd.

Keep Data Formats and Formulas
Hiermee worden gegevens met formules en ondersteunde gegevensindelingen gekoppeld.

Keep Data Formats, Solve Formulas in Excel
Hiermee worden gegevensindelingen geïmporteerd. Gegevens worden uit formules in Excel berekend.

Convert Data Formats to Text, Solve Formulas in Excel
Hiermee worden Microsoft Excel-gegevens als tekst geïmporteerd waarbij gegevens uit formules in Excel berekend worden (ondersteunde gegevensindelingen niet gekoppeld).

Allow Writing to Source File
Wanneer deze optie geselecteerd is, kunt u de opdracht DATALINKUPDATE gebruiken om wijzigingen die in gekoppelde gegevens in de tekening zijn aangebracht, te uploaden naar het oorspronkelijke externe werkblad.

Cell Formatting

Use Excel Formatting
Hiermee wordt opmaak die in het oorspronkelijke XLS-, XLSX- of CSV-bestand is opgegeven, in uw tekening geïmporteerd. Wanneer deze optie niet geselecteerd is, wordt de opmaak van de tabelstijl toegepast die in het dialoogvenster Insert Table is opgegeven.

Keep Table Updated to Excel Formatting
Als de bovenstaande optie geselecteerd is, zorgt u met deze optie dat gewijzigde opmaak wordt bijgewerkt wanneer de opdracht DATALINKUPDATE wordt gebruikt.

Start With Excel Formatting, Do Not Update
Wanneer deze optie geselecteerd is, wordt de opgegeven opmaak in het oorspronkelijke XLS-, XLSX- of CSV-bestand in uw tekening geïmporteerd. Wijzigingen die in de opmaak zijn aangebracht, worden niet opgenomen wanneer de opdracht DATALINKUPDATE wordt gebruikt.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding