Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Onderwerpen in deze sectie

DATAEXTRACTION
Hiermee worden tekeninggegevens opgehaald en gegevens uit een externe bron in een gegevensextractietabel of extern bestand samengevoegd.

DATALINK
Hiermee opent u het dialoogvenster Data Link.

DATALINKUPDATE
Hiermee worden gegevens naar of uit een bestaande externe gegevenskoppeling bijgewerkt.

DBCONNECT
Hiermee opent u een interface naar externe databasetabellen.

DBLIST
Hiermee geeft u database-informatie weer over elk object in de tekening.

DCALIGNED
Hiermee wordt de afstand tussen twee punten op verschillende objecten beperkt.

DIM en DIM1
Hiermee schakelt u opdrachten voor de bematingsmodus in.

DCANGULAR
Hiermee beperkt u de hoek tussen lijn- of polylijnsegmenten, de hoek die door een boog- of polylijnboogsegment gestuurd wordt, of de hoek tussen drie punten op objecten.

DCCONVERT
Hiermee converteert u associatieve bematingen naar bematingsbeperkingen.

DCDIAMETER
Hiermee beperkt u de diameter van een cirkel of boog.

DCDISPLAY
Hiermee worden alle dynamische beperkingen met bematingen weergegeven die aan selectiegroep met objecten gekoppeld zijn.

DCFORM
Hiermee geeft u op of de beperking met bematingen dynamisch of met aantekeningen gemaakt wordt.

DCHORIZONTAL
Hiermee beperkt u de X-afstand tussen punten op een object of tussen twee punten op verschillende objecten.

DCLINEAR
Hiermee maakt u een horizontale, verticale of geroteerde beperking op basis van de locaties van de oorsprong van de extensielijn en de dimensielijn.

DCRADIUS
Hiermee beperkt u de straal van een cirkel of boog.

DCVERTICAL
Hiermee beperkt u de Y-afstand tussen punten op een object of tussen twee punten op verschillende objecten.

DDEDIT
Hiermee worden regeltekst, bematingstekst, attribuutdefinities en controlekaders bewerkt.

DDPTYPE
Hiermee wordt de weergavestijl en de grootte van puntobjecten bepaald.

DDVPOINT
Hiermee wordt de 3D-gezichtshoek ingesteld.

DELAY
Hiermee wordt een pauze in een script ingesteld.

DELCONSTRAINT
Hiermee worden alle geometrische en bematingsbeperkingen verwijderd van een selectiegroep met objecten.

DETACHURL
Hiermee verwijdert u hyperlinks uit een tekening.

DGNADJUST
Hiermee worden de instellingen voor vervaging, contrast en monochroom van een DGN-underlay aangepast.

DGNATTACH
Hiermee wordt een DGN-bestand als een underlay in de actieve tekening ingevoegd.

DGNBIND (-DGNBIND)
Hiermee koppelt u DGN-underlays aan de actieve tekening.

DGNCLIP
Hiermee wordt de weergave van een geselecteerde DGN-underlay bijgesneden op een gespecificeerde grens.

DGNEXPORT
Hiermee worden een of meer DGN-bestanden op basis van de actieve tekening gemaakt

DGNIMPORT
Hiermee worden de gegevens uit een DGN-bestand in een nieuw DWG-bestand geïmporteerd.

DGNLAYERS
Hiermee wordt de weergave van lagen in een DGN-underlay bepaald.

DGNMAPPING
Hiermee worden gebruikergedefinieerde DGN-toewijzingsset-ups gemaakt en bewerkt.

DIMALIGNED
Hiermee maakt u een uitgelijnde lineaire bemating.

DIMANGULAR
Hiermee maakt u een hoekbemating.

DIMARC
Hiermee wordt de bemating van een booglengte bepaald.

DIMBASELINE
Hiermee maakt u een lineaire bemating, hoekbemating of bemating met coördinaten vanaf de basislijn van de vorige of geselecteerde bemating.

DIMBREAK
Hiermee worden bematings- en extensielijnen onderbroken of hersteld op het punt waar ze andere objecten kruisen.

DIMCENTER
Hiermee maakt u het hartpunt of de hartlijnen van cirkels en bogen.

DIMCONSTRAINT
Hiermee worden bematingsbeperkingen toegepast op geselecteerde objecten of punten op objecten, of worden associatieve bematingen geconverteerd naar beperkingen met bematingen.

DIMCONTINUE
Hiermee wordt een bemating gemaakt die begint bij een extensielijn van een eerder gemaakte bemating.

DIMDIAMETER
Hiermee wordt een diameterbemating voor een cirkel of boog gemaakt.

DIMDISASSOCIATE
Hiermee wordt de associativeit van geselecteerde bematingen verwijderd.

DIMEDIT
Hiermee worden bematingstekst en extensielijnen bewerkt.

DIMINSPECT
Hiermee wordt controle-informatie voor een geselecteerde bemating toegevoegd of verwijderd.

DIMJOGGED
Hiermee worden verschoven bematingen voor cirkels en bogen gemaakt.

DIMJOGLINE
Hiermee kunt u een zigzaglijn aan een lineaire of uitgelijnde bemating toevoegen of eruit verwijderen..

DIMLINEAR
Hiermee wordt een lineaire bemating gemaakt.

DIMORDINATE
Hiermee worden bematingen met coördinaten gemaakt.

DIMOVERRIDE
Hiermee worden vervangingen van systeemvariabelen bepaald die in geselecteerde bematingen zijn gebruikt.

DIMRADIUS
Hiermee wordt een radiusbemating voor een cirkel of boog gemaakt.

DIMREASSOCIATE
Hiermee worden geselecteerde bematingen (opnieuw) aan objecten of punten op objecten gekoppeld.

DIMREGEN
Hiermee worden de locaties van alle associatieve bematingen bijgewerkt.

DIMSPACE
Hiermee wordt de afstand tussen lineaire bematingen of hoekbematingen aangepast.

DIMSTYLE
Hiermee kunt u bematingsstijlen maken en wijzigen.

DIMTEDIT
Hiermee wordt bematingstekst verplaatst en geroteerd en wordt de bematingslijn verplaatst.

DIST
Hiermee meet u de afstand en hoek tussen twee punten.

DISTANTLIGHT
Hiermee kunt u een zwak licht maken.

DIVIDE
Hiermee plaatst u puntobjecten of blokken gelijkmatig langs de lengte of omtrek van een object.

DONUT
Hiermee maakt u een opgevulde cirkel of brede ring.

DRAGMODE
Hiermee bepaalt u hoe gesleepte objecten worden weergegeven.

DRAWINGRECOVERY
Hiermee kunt u een lijst met tekeningbestanden weergeven die hersteld kunnen worden nadat er een fout in het programma of systeem is opgetreden.

DRAWORDER
Wijzigt de tekenvolgorde van beelden en andere objecten.

DSETTINGS
Hiermee stelt u het magnetisch raster, polaire en objectmagneettracking, de objectmagneetmodi, Dynamic Input en Quick Properties in.

DSVIEWER
Hiermee opent u het venster Aerial View.

DVIEW
Hiermee definieert u parallelprojecties of perspectiefaanzichten door een camera en doel te gebruiken.

DWFADJUST
Hiermee worden de instellingen voor vervaging, contrast en monochroom van een DWF- of DWFx-underlay aangepast.

DWFATTACH
Hiermee wordt een DWF- of DWFx-bestand als een underlay in de actieve tekening ingevoegd.

DWFCLIP
Hiermee wordt de weergave van een geselecteerde DWF- of DWFx-underlay bijgesneden op een gespecificeerde grens.

DWFFORMAT
Hiermee stelt u de standaardinstelling in op DFW of DWFx voor de opdrachten PUBLISH, 3DDWF, EXPORT, EXPORTDWF en EXPORTDWFX.

DWFLAYERS
Hiermee wordt de weergave van lagen in een DWF- of DWFx-underlay bepaald.

DWGCONVERT
Hiermee wordt de versie van de tekeningindeling geconverteerd voor geselecteerde tekeningbestanden.

DWGPROPS
Hiermee kunt u de bestandseigenschappen van de actieve tekening instellen en weergeven.

DXBIN
Hiermee wordt een AutoCAD DXB-bestand (drawing interchange binary) geïmporteerd.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding