Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee worden objecten over een opgegeven afstand in een opgegeven richting gekopieerd.

Oproepmethoden

COPY Knop
ac.mouse Lint: tabblad Home > paneel Modify > Copy
ac.mouse Menu: Modify > Copy
ac.mouse Werkbalk: Modify
Snelmenu: Selecteer de objecten die u wilt kopiëren, en klik met de rechtermuisknop in het tekengebied. Klik op Copy Selection.

 

autocad copy

Met de systeemvariabele COPYMODE kunt u bepalen of er automatisch meerdere kopieën worden gemaakt.De volgende prompts worden weergegeven.

Select objects: Gebruik een methode voor het selecteren van objecten en druk op Enter wanneer u klaar bent
Specify base point or [Displacement/mOde/Multiple] <Displacement>: Geef een basispunt op of voer een optie in
Specify second point or [Array] <use first point as displacement>: Geef een tweede punt op of voer een optie inDisplacement
Hiermee geeft u een relatieve afstand en richting op door middel van coördinaten.

Met de twee punten die u opgeeft, definieert u een vector die aangeeft wat de afstand moet zijn tussen de gekopieerde objecten en het origineel en in welke richting de gekopieerde objecten moeten worden verplaatst ten opzichte van het origineel.

Als u bij de prompt Specify Second Point op Enter drukt, wordt het eerste punt geïnterpreteerd als een relatieve X,Y,Z-verplaatsing. Als u bijvoorbeeld voor het basispunt 2,3 opgeeft en bij de volgende prompt op Enter drukt, worden de objecten vanuit hun huidige locatie 2 eenheden in de X-richting en 3 eenheden in de Y-richting gekopieerd.

Mode
Hiermee bepaalt u of de opdracht automatisch wordt herhaald (systeemvariabele COPYMODE).

Single
Hiermee maakt u één kopie van de geselecteerde objecten en beëindigt u de opdracht.

Multiple
Hiermee kunt u de modusinstelling Single opheffen. De opdracht COPY wordt automatisch herhaald zolang de opdracht actief is.

Array
Hiermee ordent u een opgegeven aantal kopieën in een liniaire matrix.

Number of Items to Array
Hier kunt u het aantal items in de matrix opgeven, inclusief de originele selectieset.

Second Point
Hiermee bepaalt u een afstand en richting voor de matrix ten opzichte van het basispunt. De eerste kopie in de matrix wordt standaard met de opgegeven verplaatsing geplaatst. De resterende kopieën worden in een lineaire matrix geplaatst voorbij dat punt met dezelfde incrementele verplaatsing.

Fit
Hiermee plaatst u de laatste kopie in de matrix met de opgegeven verplaatsing. De andere kopieën worden in een lineaire matrix tussen de oorspronkelijke selectieset en de laatste kopie gepast.

Fit
Hiermee definieert u de matrix opnieuw waarbij de opgegeven verplaatsing nu als locatie van de laatste kopie in plaats van de eerste kopie wordt gebruikt en de andere kopieën tussen de oorspronkelijke selectieset en de laatste kopie worden gepast.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding