Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee wijzigt u weergave-, bijsnijd-, laag- en osnapopties van de DGN-underlay.

DGN-underlay

Wanneer u in een tekening een DGN-underlay selecteert, wordt de contextafhankelijke tab DGN Underlay weergegeven op het lint.

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Paneel Adjust

Contrast
Hiermee stelt u het contrast en het vervagende effect van de underlay in. Hoe groter de waarde, hoe dichter de kleur van elke pixel in de buurt komt van de bijbehorende primaire of secundaire kleur.

Fade
Hiermee regelt u de weergave van het lijnenwerk. Hoe hoger de waarde, hoe lichter het lijnenwerk in de underlay weergegeven wordt.

Display in Monochrome
Hiermee wordt de underlay in zwart-wit weergegeven.

Paneel Clipping

Create Clipping Boundary (DGNCLIP)
Hiermee wordt de weergave van een geselecteerde DGN-underlay bijgesneden op een gespecificeerde grens.

Create Clipping Boundary (DGNCLIP)
Hiermee wordt het bijsnijdkader verwijderd.

Paneel Options

Show Underlay
Hiermee wordt de underlay verborgen of weergegeven.

Enable Snap
Hiermee bepaalt u of de magneetmodus actief is voor geometrie in de DGN-underlay.

External References (EXTERNALREFERENCES)
Hiermee wordt het palet External References geopend.

Paneel DGN Layers

Edit Layers (ULAYERS)
Hiermee wordt de weergave van lagen in een DWF- of DWFx-, PDF- of DGN-underlay bepaald.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding