Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee voegt u een DGN-bestand bij via de opdrachtregel.

Wanneer u een DGN-bestand als underlay bijvoegt, koppelt u dat verwijzingsbestand aan de huidige tekening. Eventuele wijzigingen in het verwijzingsbestand worden weergegeven in de huidige tekening wanneer deze wordt geopend of opnieuw wordt geladen.
OpmerkingDGNATTACH is niet beperkt tot bestanden met de extensie *.dgn. De opdracht ondersteunt alle DGN-bestanden, zelfs bestanden die geen .dgn-extensie hebben.

Lijst met prompts

De volgende prompts worden weergegeven.
TipU kunt een DGN-bestand naar een tekenvenster slepen om de opdracht DGNATTACH te starten.

Path to DGN File to Attach
Hier voert u de naam in voor het volledige pad naar het DGN-underlay-bestand. Bestandsnamen mogen maximaal 255 tekens lang zijn en kunnen letters, cijfers en spaties bevatten, evenals speciale tekens die niet door Microsoft Windows of dit programma worden gebruikt.

Met een tilde (~) opent u het dialoogvenster Select DGN File (een standaarddialoogvenster voor bestandsselectie).

Teneinde fouten te voorkomen wanneer u een bestandsnaam invoert, is het raadzaam het DGN-bestand en -pad als volgt op te geven:

padnaam\bestandsnaam.dgn

or

“padnaam\bestandsnaam.dgn”
Als u een geldig DGN-bestand invoert zonder bestandsextensie, voegt het programma de extensie toe en zoekt naar het bestand.

Enter Name of Model or ?
Voer een modelnaam in. Typ een ? voor een lijst met modellen.

Enter Model(s) to list
Hiermee worden de ontwerpmodellen die beschikbaar zijn in het DGN-bestand in een apart tekstvenster weergegeven.

Conversion Units
Hiermee worden de tekeneenheden van het DWF-bestand aangepast aan de basis- en subeenheden zoals opgegeven in het DGN-bestand. Als de basiseenheid in het DGN-bestand bijvoorbeeld is ingesteld op meters en de subeenheid op millimeters, en u wilt de DWG instellen op millimeters, dan selecteert u de subeenheden in het dialoogvenster Attach DGN Underlay.

  • Master Units - Hiermee worden de tekeneenheden van de DWG-tekening aangepast aan de basiseenheden in het DGN-bestand.
  • Sub Units - Hiermee worden de tekeneenheden van de DWG-tekening aangepast aan de subeenheden in het DGN-bestand.

Insertion Point
Hier kunt u het invoegpunt voor het geselecteerde DGN-bestand opgeven. Voer de X-, Y- en Z-coördinaten in achter de opdrachtprompt of klik op onscreen.

Scale Factor

Hier geeft u de schaalfactor van de geselecteerde DGN-underlay en de schaalfactoreenheden op. U kunt een schaalfactor achter de opdrachtprompt invoeren of met de muis op onscreen klikken.

Als INSUNITS op “unitless” is ingesteld of als de underlay geen resolutie-informatie bevat, wordt de schaalfactor de breedte van de underlay in AutoCAD-eenheden. Als INSUNITS een waarde heeft zoals millimeters, centimeters, inches of feet, en de underlay informatie over de resolutie bevat, wordt de schaalfactor toegepast nadat de ware breedte van de underlay in AutoCAD-eenheden is vastgesteld.

Rotation
Hiermee geeft u de rotatiehoek van de geselecteerde DGN-underlay op door een hoekwaarde in te voeren achter de opdrachtprompt of op onscreen te klikken.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding