Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee worden gegevens opgehaald zoals opgegeven in een bestaande attribuutextractiesjabloon (*.BLK) die met de wizard Attribute Extraction in AutoCAD 2006 is gemaakt, of in een gegevensextractiebestand (*.DXE) dat in AutoCAD 2007 is gemaakt.

Overzicht

Als u -dataextraction typt achter de opdrachtprompt, worden er prompts weergegeven.

Lijst met prompts

De volgende prompts worden weergegeven.

Enter the template file path for the extraction: type: geef het pad en de bestandsnaam op voor de attribuutextractiesjabloon (BLK) of het gegevensextractiebestand (DXE) waarin de gegevensextractiemethode wordt beschreven

Eropvolgende prompts zijn afhankelijk van de informatie die in het sjabloonbestand ingesteld is. Als de sjabloon specificeert dat gegevens naar een extern bestand geëxtraheerd moeten worden, verschijnen de volgende prompts:

Enter the output filetype [Csv/Txt/Xls/Mdb] : typ c voor comma-separated (CSV), t voor tab-separated (TXT), x voor Microsoft Excel (XLS) of m voor Microsoft aanmeldingsnaam (MDB)

Enter output filepath: specificeer de namen van het pad en het bestand waaruit de gegevens geëxtraheerd zullen worden
OpmerkingHet maximum aantal kolommen dat naar een XLS- en MDB-bestand kan worden geëxporteerd, is 255.

Als de sjabloon een tabel specificeert, wordt de volgende prompt weergegeven:

Specify insertion point:

SketchUp Pro - Stunt aanbieding