Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Lijst met prompts

Enter extraction type or enable object selection [Cdf/Sdf/Dxf/Objects] : voer een optie in of druk op ENTER

CDF: Comma-Delimited File
Hiermee maakt u een bestand met één record voor elke blokreferentie in de tekening. De velden van elke record worden van elkaar gescheiden door een komma. De tekstvelden staan tussen enkele aanhalingstekens.

Geef de naam van een sjabloonbestand voor attribuutextractie op in het dialoogvenster Select Template File.

Typ in het dialoogvenster Create Extract File de naam van het uitvoerbestand. De extensie van dit bestand is .txt voor de CDF- of SDF-indeling.

SDF: Space-Delimited File
Hiermee maakt u een bestand met één record voor elke blokreferentie in de tekening. De velden voor elke record hebben een vaste lengte. Er worden geen scheidingstekens voor velden of tekenreeksen gebruikt.

Geef de naam van een sjabloonbestand voor attribuutextractie op in het dialoogvenster Select Template File.

Typ in het dialoogvenster Create Extract File de naam van het uitvoerbestand. De extensie van dit bestand is .txt voor de CDF- of SDF-indeling.

DXF: Drawing Interchange File
Hiermee maakt u een deelverzameling met de AutoCAD-bestandsindeling DXF (voor tekeninguitwisselingsbestanden) die alleen blokreferenties, attributen en einde-reeksobjecten bevat. Gegevens opvragen met behulp van de DXF-bestandsindeling vereist geen sjabloon. De extensie .dxx van het uitvoerbestand geeft aan dat het geen normaal DXF-bestand betreft.

Typ in het dialoogvenster Create Extract File de naam van het uitvoerbestand. De extensie van dit bestand is .dxx voor de DXF-indeling.

Objects
Hiermee selecteert u de objecten waarvan u de attributen wilt opvragen.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding