Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee wordt het oude dialoogvenster Object Grouping geopend.

Oproepmethoden

Ribbon: tabblad Home > paneel Groups > Group Manager
Werkbalk: Group > Named Group

Onderwerpen in deze sectie

Dialoogvenster Object Grouping

In dit dialoogvenster kunt u objectgroepen weergeven, identificeren, een naam geven en wijzigen.

Dialoogvenster Order Group

In dit dialoogvenster kunt u de volgorde van objecten in groepen wijzigen.
SketchUp Pro - Stunt aanbieding