Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee worden de randen van objecten afgeschuind. (AutoCAD 2011)

Let op dit commando is in AutoCAD 2012 gewijzigd - Chamfer

Oproepmethoden

CHAMFER Knop


ac.mouse Lint: tabblad Home > paneel Modify vervolgkeuzelijst Chamfer and Fillet > Chamfer
ac.mouse Menu: Modify > Chamfer
Werkbalk: Modify

Overzicht
De afstanden en hoeken die u opgeeft, worden toegepast in de volgorde waarin u de objecten selecteert.



U kunt lijnen, polylijnen, stralen en xlijnen afschuinen.

U kunt ook 3D-volumen en oppervlakken afschuinen. Als u een mesh selecteert die u wilt afschuinen, kunt u ervoor kiezen deze om te zetten in een volume of oppervlak, voordat u de bewerking voltooit.

Lijst met prompts
De volgende prompts worden weergegeven.

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = actieve instelling, Dist2 = actieve instelling

Select first line or [Undo/Polylijn/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: Gebruik een selectiemethode voor objecten of voer een optie in

First Line
Bij deze optie geeft u de eerste van de twee randen op waarmee een tweedimensionale afschuining gedefineerd moet worden, of de rand van een driedimensionale volume die u wilt afschuinen.

Als u lijnen of polylijnen selecteert, worden hun lengten aangepast om de afschuinlijn te bereiken. Terwijl u de objecten selecteert, kunt u Shift ingedrukt houden om de actieve afschuiningsafstanden met de waarde 0 te overschrijven.

Als de geselecteerde objecten lijnsegmenten zijn van een tweedimensionale polylijn, moeten ze naast elkaar liggen of door niet meer dan een segment van elkaar gescheiden worden. Als ze door een ander polylijnsegment worden gescheiden, wordt het segment dat hen scheidt, met de opdracht CHAMFER verwijderd en door de afschuining vervangen.

Als u een rand van een driedimensionaal volume selecteert, moet u aangeven welke van de twee oppervlakken naast de rand het basisoppervlak is.

Enter Surface Selection Option
Als u de letter o typt of op Enter drukt, wordt het geselecteerde oppervlak het basisoppervlak. Als u de letter n typt, wordt een van de twee oppervlakken naast de geselecteerde rand geselecteerd.

Nadat u het basisoppervlak en de afschuiningsafstanden hebt geselecteerd, moet u de randen van het basisoppervlak selecteren die u wilt afschuinen. U kunt de randen afzonderlijk, maar ook alle randen tegelijk selecteren.



Edge
Hiermee selecteert u een afzonderlijke rand die u vervolgens kunt afschuinen.



Loop
Met deze optie schakelt u over op de randlusmodus.

Edge Loop
Hiermee selecteert u alle randen op het basisoppervlak.


Undo
Annuleert de vorige actie in de opdracht.

Polylijn
Hiermee schuint u een hele tweedimensionale polylijn af.

De snijdende polylijnsegmenten worden bij elk hoekpunt van de polylijn afgeschuind. De afschuiningen worden nieuwe segmenten van de polylijn.

Als de polylijn segmenten heeft die te kort zijn voor de afschuiningsafstand, worden deze segmenten niet afgeschuind.



Distance
Hiermee stelt u de afschuiningsafstand vanaf het eindpunt van de geselecteerde rand in.

Als u beide afstanden instelt op nul, worden beide lijnen met de opdracht CHAMFER zodanig uitgetrokken of bijgesneden dat ze op hetzelfde punt eindigen.



Angle
Hiermee stelt u de afschuiningsafstanden in, waarbij u een afschuiningsafstand opgeeft voor de eerste lijn en een hoek voor de tweede lijn.



Trim
Hiermee bepaalt u of met de opdracht CHAMFER de geselecteerde randen tot aan de eindpunten van de afschuining bijgesneden worden.
Opmerking
Trim stelt de systeemvariabele TRIMMODE in op 1; No Trim stelt TRIMMODE in op 0.

Als de systeemvariabele TRIMMODE is ingesteld op 1, kunt u de opdracht CHAMFER gebruiken om snijdende lijnen tot aan de eindpunten van de afschuiningslijn bij te snijden. Als de geselecteerde lijnen elkaar niet snijden, kunnen ze met de opdracht CHAMFER verlengd of bijgesneden worden zodat dit toch het geval is. Als TRIMMODE ingesteld is op 0, wordt de afschuining gemaakt zonder de geselecteerde lijnen bij te snijden.

Method
Hiermee bepaalt u of met de opdracht CHAMFER de afschuining aan de hand van twee afstanden of aan de hand van een afstand en een hoek wordt gemaakt.

Multiple
Hiermee kunt u de randen van meer dan één objectgroep afschuinen.

Expressie
Hiermee bepaalt u de afschuinafstand met een wiskundige expressie. Zie Geometrie beheren met de Parameters Manager voor een lijst met toegestane operatoren en functies.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding