Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Onderwerpen in deze sectie

CAL
Hiermee worden wiskundige en geometrische expressies geëvalueerd.

CAMERA
Hiermee stelt u een camera- en doellocatie in om een 3D-perspectiefaanzicht te maken en op te slaan.

CHAMFER
Hiermee worden de randen van objecten afgeschuind.

CHAMFEREDGE
Hiermee worden de randen van 3D-volumen en -oppervlakken afgeschuind.

CLASSICGROUP
Hiermee wordt het verouderde dialoogvenster Object Grouping weergeven.

CONTENTEXPLORER
Hiermee wordt inhoud gezocht en ingevoegd, zoals tekeningbestanden, blokken en stijlen.

CHANGE
Hiermee kunt u de eigenschappen van bestaande objecten wijzigen.

CHECKSTANDARDS
Hiermee wordt gecontroleerd of de huidige tekening standaardwaarden overschrijdt.

CHPROP
Hiermee kunt u de eigenschappen van een object veranderen.

CHSPACE
Hiermee worden objecten tussen het werkvlak en het papierkader verplaatst.

CIRCLE
Hiermee wordt een cirkel gemaakt.

CLASSICIMAGE
Hiermee beheert u referentieafbeeldingen in de actieve tekening.

CLEANSCREENOFF
Hiermee wordt de weergave van werkbalken en verankerbare vensters (behalve het opdrachtvenster) hersteld.

CLEANSCREENON
Hiermee worden werkbalken en verankerbare vensters (behalve het opdrachtvenster), van het venster gewist.

CLIP
Hiermee wordt een geselecteerde externe verwijzing, afbeelding, venster of underlay (DWF, DWFx, PDF of DGN) bijgesneden tot een gespecificeerde grens.

CLOSE
Hiermee wordt de actieve tekening gesloten.

CLOSEALL
Hiermee worden alle geopende tekeningen gesloten.

COLOR
Hiermee wordt de kleur van nieuwe objecten ingesteld.

COMMANDLINE
Hiermee wordt het venster Command Line weergegeven.

COMMANDLINEHIDE
Hiermee wordt het venster Command Line verborgen.

COMPILE
Hiermee worden vormbestanden en PostScript-lettertypebestanden in SHX-bestanden gecompileerd.

CONE
Hiermee wordt een 3D-kegelvolume gemaakt.

CONSTRAINTBAR
Hiermee worden de geometrische beperkingen op een object verborgen of weergegeven.

CONSTRAINTSETTINGS
Hiermee bepaalt u de weergave van geometrische beperkingen op beperkingsbalken.

CONVERT
Hiermee optimaliseert u tweedimensionale polylijnen en associatieve arceringen die zijn gemaakt in AutoCAD Release 13 of ouder.

CONVERTCTB
Hiermee converteert u een kleurafhankelijke plotstijltabel (CTB) naar een benoemde plotstijltabel (STB).

CONVERTOLDLIGHTS
Hiermee worden lichten die in eerdere tekeningbestandsindelingen zijn gemaakt, naar de huidige indeling geconverteerd.

CONVERTOLDMATERIALS
Hiermee worden materialen die in vorige tekeningbestandsindelingen zijn gemaakt, naar de huidige indeling geconverteerd.

CONVERTPSTYLES
Hiermee wordt de actieve tekening geconverteerd naar benoemde of kleurafhankelijke plotstijlen.

CONVTOMESH
Hiermee converteert u 3D-objecten zoals veelhoekmeshes, oppervlakken en volumen naar meshobjecten.

CONVTONURBS
Hiermee converteert u 3D-volumen en -oppervlakken in NURBS-oppervlakken.

CONVTOSOLID
Hiermee worden 3D-meshes, polylijnen en cirkels met diktes naar 3D-volumen geconverteerd.

CONVTOSURFACE
Hiermee worden objecten naar 3D-oppervlakken geconverteerd.

COPY
Hiermee worden objecten over een opgegeven afstand in een opgegeven richting gekopieerd.

COPYBASE
Hiermee worden geselecteerde objecten naar het klembord gekopieerd met een opgegeven basispunt.

COPYCLIP
Hiermee worden geselecteerde objecten naar het klembord gekopieerd.

COPYHIST
Hiermee wordt de tekst in het opdrachtenoverzicht naar het klembord gekopieerd.

COPYLINK
Hiermee wordt het huidige aanzicht naar het klembord gekopieerd om een koppeling met andere OLE-toepassingen te maken.

COPYTOLAYER
Hiermee kunt u een of meer objecten naar een andere laag kopiëren.

CUI
Hiermee kunt u de aangepaste elementen van de gebruikersinterface in het product beheren.

CUIEXPORT
Hiermee worden de aangepaste instellingen van het CUIx-hoofdbestand geëxporteerd naar een CUIx-ondernemingsbestand of gedeeltelijk CUIx-bestand.

CUIIMPORT
Hiermee worden aangepaste instellingen van een CUIx-ondernemingsbestand of gedeeltelijk CUIx-bestand geïmporteerd naar het hoofdbestand.

CUILOAD
Hiermee wordt een CUIx-bestand geladen.

CUIUNLOAD
Hiermee wordt een CUIx-bestand uit het geheugen verwijderd.

CUSTOMIZE
Hiemee kunt u gereedschapspaletten en groepen gereedschapspaletten aanpassen.

CUTCLIP
Hiermee worden geselecteerde objecten naar het klembord gekopieerd en uit de tekening verwijderd.

CVADD
Hiermee voegt u stuurhoekpunten aan NURBS-oppervlakken en -splines toe.

CVHIDE
Hiermee schakelt u de weergave van stuurhoekpunten voor alle NURBS-oppervlakken en -krommen uit.

CVREBUILD
Hiermee wordt de vorm van een NURBS-oppervlak of -kromme opnieuw opgebouwd.

CVREMOVE
Hiermee verwijdert u stuurhoekpunten van NURBS-oppervlakken en -krommen.

CVSHOW
Hiermee geef u de stuurhoekpunten voor opgegeven NURBS-oppervlakken of -krommen weer.

CYLINDER
Hiermee wordt een 3D-cilindervolume gemaakt.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding