Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

U kunt bepalen hoe objecten worden geplot door de plotschaal in te stellen, door plotstijlen en plotstijltabellen te gebruiken en door de laageigenschappen van een object in te stellen.

Onderwerpen in deze sectie

De plotschaal instellen
Wanneer u een schaal opgeeft waarop u een tekening wilt uitvoeren, kunt u kiezen uit een lijst met realistische schalen, uw eigen schaal invoeren, of de optie Fit to Paper selecteren om de schaal van de tekening aan te passen aan het geselecteerde papierformaat.

Opties voor ingekleurde vensters instellen
U kunt verschillende opties kiezen voor het plotten van ingekleurde en gerenderde vensters. U kunt een venster plotten zoals het wordt weergegeven, in draadmodel, met verwijderde verborgen lijnen of zoals het wordt gerenderd.

Opties voor geplotte objecten instellen
In de dialoogvensters Plot en Page Setup kunt u opties kiezen die bepalen hoe objecten worden geplot.

Met plotstijlen bepalen hoe objecten worden geplot
Met plotstijlen kunt u veel aspecten regelen van de manier waarop een object wordt geplot.

Kleurafhankelijke plotstijltabellen gebruiken
Wanneer u met kleurafhankelijke plotstijlen bepaalt hoe objecten worden geplot, worden alle objecten die dezelfde kleur hebben op dezelfde manier geplot.

Benoemde plotstijltabellen gebruiken
U kunt alleen plotstijlen in een benoemde plotstijltabel maken, verwijderen en toepassen. U kunt net zoveel plotstijlen definiƫren als u in een tekening nodig hebt.

Plotstijlinstellingen wijzigen
U kunt plotstijlen wijzigen met de Plot Style Table Editor. De wijzigingen die u in een plotstijl aanbrengt, zijn van invloed op de objecten waaraan die plotstijl is toegewezen.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding