Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

U kunt afmetingen aan de tekening toevoegen met diverse bematingsopdrachten. Gebruik bematingsstijlen om bematingen snel op te maken, en industrie- of projectstandaarden te behouden.

Onderwerpen in deze sectie

Basisconcepten van bemating begrijpen
U kunt verschillende typen bematingen maken en hun weergave bepalen door bematingsstijlen in te stellen of individuele bematingen te bewerken.

Bematingsstijlen gebruiken
U kunt de weergave van bematingen bepalen door instellingen te wijzigen. U kunt deze instellingen opslaan in bematingsstijlen zodat u makkelijker bematingsstandaarden kunt behouden.

De bematingsschaal instellen
U kunt de grootte van bematingen in de tekening opgeven. De manier waarop u de grootte van bematingen opgeeft, is afhankelijk van de methode die u gebruikt om tekeningen in te delen en te plotten.

Bematingen maken
U kunt alle standaardsoorten bematingen maken.

Bestaande bematingen wijzigen
U kunt alle onderdelen van de bestaande bematingsobjecten in een tekening afzonderlijk of met behulp van bematingsstijlen wijzigen.

Geometrische toleranties toevoegen
U kunt geometrische toleranties toevoegen om de toegestane afwijkingen van de vorm, het profiel, de richting, de plaats en de uitloop van een element te tonen.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding